Cumartesi, Aralık 10, 2022
Ana SayfaKESK HaberlerSendikamız TARIM ORKAM-SEN’den İki Önemli Hukuki Kazanım!

Sendikamız TARIM ORKAM-SEN’den İki Önemli Hukuki Kazanım!

Büyük oranda mevcut siyasal ortamın etkisine giren yargıda emekçiler ve özgürlükler lehine kararların çok zor çıktığı bugünlerde sendikamız TARIM ORKAM-SEN’nin verdiği hukuki mücadele ile iki önemli kazanım elde edildi.

TARIM ORKAM-SEN, OHAL ve darbe fırsatçılığı ile çıkarılan KHK’ler ile hukuksuzca ihraç edilen üyelerinden görevlerine dönenlerin geriye dönük maaş ve prim ödemeleri yapılırken, ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarının yasal faiz ile birlikte ödenmesi için Diyarbakır Vergi Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı.

Mahkeme kararında özetle; “…OHAL Komisyonu kararı üzerine görevine dönen davacıya, ihraçta geçirdiği dönemlere ilişkin ödenen ücret vergilendirilirken asgari geçim indirim tutarlarının mahsup edilmemesi nedeniyle yoksun kaldığı maddi değerin karşılanmasının zaman içinde gecikmesinden doğan zararının telafisi gerektiğinden, ihraçta geçirdiği süre zarfındaki şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan asgari geçim indirimi tutarının yasal faiziyle birlikte davacıya iadesi gerekmektedir.” Demiştir.

Diğer önemli karar ise sendikamızın Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada kazanılmıştır. Sendikamız Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapan üyesinin, kalkınmada öncelikli iller kapsamında olan Ardahan ilinde görev yapması nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 64/3. maddesi uyarınca iki yıla bir kademe ilerlemesinin yapılması talebiyle yaptığı başvurunun, inspektör (kontrol görevlisi) olarak görev yaptığı ve bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin 07/12/2018 tarih ve E.3629530 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, ziraat mühendisi kadrosunda görev yaptığı, söz konusu düzenlemeden yararlandırılması gerektiğini ileri sürerek iptali ile işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle dava açmıştır.

Erzurum 2. İdaresi Mahkemesi; dava konusu işlemin iptaline ve dava konusu işlem nedeniyle TARIM ORKAM-SEN üyesinin mahrum kaldığı parasal haklarına ilişkin maddi zararlarının tazmini isteminin kabulü ile üyenin yoksun kaldığı parasal hak kayıplarının dava açma tarihi olan 05/02/2019 tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar vermiştir.

Sendikamız hukuksal mücadelesinden ödün vermeden üyelerinin haklılığı ve hakları için çalışmaya devam edeceğini belirterek bir kez daha tüm tarım ve orman emekçilerini TARIM ORKAM-SEN çatısı altında örgütlenmeye çağırmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER