Cumartesi, Aralık 10, 2022
Ana SayfaGenelANAYASAYA UYGUN, LİYAKATİ ESAS ALAN BİR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİYORUZ!

ANAYASAYA UYGUN, LİYAKATİ ESAS ALAN BİR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİYORUZ!

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan ”Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesindemerkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan ve boş bulunan unvanlar için sınav duyurusu yapmıştır. İlgili sınav 23 Ekim 2021 Cumartesi günü, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) tarafından yapılmıştır. Bu sınav ilgili yönetmeliğin 4. Maddesindeki tanımlar kısmının k bendinde şöyle ifade edilmektedir. k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,dır.

Yapılan sınava; orta öğretim düzeyinden yükseköğretim düzeyine kadar birçok alanda eğitim almış ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak diplomasını almış ve Bakanlık bünyesinde fiilen çalışmakta olan kamu emekçileri girmiştir. Sınava girenlerin, özellikle ortak konular başlığı altında çok geniş bir alandan sorumlu tutulduğuve sınav sorularının hedef kitlenin bilgilerini ölçme ve değerlendirmeden uzak olduğu görülmüştür. Soru biçimleri görevde yükselme sınavına girecek adaylara yöneltilecek niteliktedir. Çok mutlak bilgi gerektiren düzey üstü, sorumlu oldukları alanın dışında çok güçlü çeldirici iki şıkkı da doğru olan soruların sorulduğu görülmüştür.

Sınava girecek kamu emekçilerinin mesleki alanda bir sınava tabi tutulmaları gerekirken memuriyet mevzuatı ile ilgili soruların olduğu bir sınava tabi tutulmalarını doğru bulmuyoruz. Ayrıca mesleki eğitim alarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmuş ve diplomalarını almış olmaları zaten mesleki bilgi açısından yeterli olduklarının bir kanıtıdır.

Anayasayagöre;  eğitim hakkı en temel insan hakkı olup, bu haktan yararlanarakorta veya yüksek öğretim bitirmiş çalışanlar, ilgili kanunlara göre mezun olurken ve o kanunun getirdiği yetki ve sorumlulukları kullanmasında sakınca görülmezken, bakanlığın bu yetkiyi veren diplomayı sorgulaması hele ki kamuda çalışıp bütün iş, işlemler, kanun ve yönetmeliklere hakim çalışanlara uygulanması etik olmadığı gibi incitici bir durumdur.

Sendikamız 23 Ekim 2021 Cumartesi günü ANKUZEF tarafındanyapılanTarım ve Orman Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavının uygulama usul ve esasları çerçevesinde sınava girmiş olan kamu emekçilerinin başarılı sayılmasının oluşabilecek hak kayıplarını gidermek açısından adaleti sağlamak adına önemli olduğunu düşünmektedir.

Sendikamızın bu konudaki temel yaklaşımı; hali hazırda görevde bulunan kamu emekçilerinin bulunduğu kadrolar ve yürüttüğü görevler açısından bir üst öğrenimi bitirmiş olanların, hiçbir sınava tabi tutulmadan, kadrolarının eğitim durumunu bildirdiği tarih itibariyle verilmesinin hak ve adalete uygun olduğu şeklindedir. İktidarın bugüne kadar ki mülakat uygulamasının sonuçları göz önünde bulundurulduğunda Bakanlığın yapacağı mülakatın liyakati esas alıp almayacağı tarafımızca yakından takip edilecek olup gerektiğinde yargı yolu başta olmak üzere her türlü fiili ve meşru mücadele yolu kullanılacaktır.02.11.2021

 

TARIM ORKAM-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER