Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaGenelHALK SAĞLIĞINI KORUMAK ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMAKTAN GEÇER!

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMAKTAN GEÇER!

BASINA VE KAMUOYUNA

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMAKTAN GEÇER!
İlk olarak 14.08.2013 tarihinde 28735 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015
yıllarına kapayan Toplu Sözleşme ile çalışma yaşamımıza giren ve sonraki dönem toplu sözleşmelerde de
aynen devam ettirilen “Koruyucu Gıda Yardımı,” uzun zamandır, Tarım ve Orman Bakanlığında Bütçe
tasarruf tedbirleri çerçevesinde verilmemektedir.
10.11.2014 tarihin de Bakan Mehmet Mehdi EKER’in onayı ile yürürlüğe giren ve halen
yürürlükte olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Memur, Sözleşmeli ve Geçici Personeline
verilecek Koruyucu Gıda Yardımı Yönergesi,Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı Merkez ve Taşra
teşkilatında çalışan kamu emekçilerini kapsamaktadır. Bu yönerge çerçevesinde koruyucu gıda yardımı
ilk başlarda sadece Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Zirai Karantina Müdürlüklerinde verilmeye
başlamasına rağmen taşra teşkilatının İl ve İlçe Müdürlüklerinde hiçbir zaman verilmemiştir. Son birkaç
yıldır da Bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarında Toplu Sözleşmelerin hükümlerine rağmen son birkaç
yıldır Koruyucu Gıda Yardımı verilmemektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü işlerin en başında halkın sağlığını koruyacak “Tarladan
Sofraya her Aşamasında Sağlıklı Gıda” şiarıyla hareket etmesine rağmen, çalışan emekçilerin Halkın
Sağlığı için her türlü çalışma koşulunda, bir nefer gibi 7/24 esasına göre çalışmalarına rağmen,
Bakanlığın Koruyucu Gıda Yardımını vermemesi kabul edilemez. Halk sağlığını korumak çalışan
sağlığını korumaktan geçer.
İlgili yönerge çerçevesinde Koruyucu Gıda Yardımının Bakanlıkta hangi çalışma alanlarında
bulunan çalışanlara verileceği, ne kadar miktarda ve hangi ürünlerin verileceği, verilme şekli ve
kullanımı, ödeneği ve bu işin sorumluluğu kimlerde olduğu açık bir şekilde yazmaktadır.25.08.2021 tarih
ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin, Tarım ve
Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar Başlıklı Dokuzuncu Bölümü “Koruyucu gıda
yardımı” başlıklı 5. Maddesi şu şekildedir. “Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda
zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak
kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda
yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin
usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte
belirlenir.” denilmektedir. Tüm bunlar ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bağlı mevzuatı
da hiçe sayılarak ödenek yetersizliği gibi bahanelerle çalışanlara Koruyucu Gıda Yardımı
verilmemektedir.
Sendikamız, biran önce Tarım ve Orman Bakanının konuya bir açıklık getirmesini, Kamu
Emekçilerinin hakkı olan Koruyucu Gıda Yardımını Bakanlığın ilgili Merkez ve Taşra teşkilatlarında
verilmesini talep ediyoruz. 06.07.2022
TARIM ORKAM-SEN
MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER