Pazar, Şubat 5, 2023
Ana SayfaDUYURULARTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası olarak Bakanlığa açık çağrımızdır. Sendikamız Tarım Orkam-Sen Hizmet kolumuzda örgütlü sendikaların ilk kurulanı, emek ve demokrasi mücadelesinin öncüsüdür.

Bakanlığımız altı dönemdir sarı sendika ile emekçiler lehine olamayan toplu sözleşmelere imza atılmıştır. Toplu sözleşmelerde imzaya varılan konular teşkilat çalışanlarında ayrımcılığa yol açmış ve iş barışı bozulmuştur. Çözüm üretmek yerine Bakanlık verdiği görüşler ile emekçileri idare takdirinin yetkisine bırakmıştır.

İdareler bu takdir hakkını adil bir şekilde uygulamak yerine emekçilere aba altından sopa göstermekte ve keyfiyetlerine göre uygulamaktadır.Yönetici kademesinde bulunanlar bu yetki ile sendika örgütlenmesi yapmaktadırlar. Bizzati bazı atanmış yöneticiler malum sarı (Toç Bir-Sen) sendikanın iş yeri, ilçe, il ve şube yönetim kadrolarında fiili olarak sendikacılıkta yapmaktadırlar.   Sendikamızca bu konular Bakanlığa yazılı ve sözlü olarak iletilmesine, basın yolu ile kamuoyuna duyurulmasına rağmen dikkate alınmamıştır. Hizmet kolumuzda ki tüm çalışanları ilgilendiren konularda sadece yandaş sendikayı çağırarak anti demokratik bir yol izlenmesi, sarı sendikanın bunları bilmesine rağmen adaletsizliğe izin vermesi kendi çıkar hesaplarına uyduğundandır.

Daha öncesi kontrol ilave ödemesinde yaratılan mağduriyetlerde olduğu gibi yine altıncı dönem toplu sözleşmeye konulan koruyucu giyim yardımı ile ilgili 2022 yılı bitimine yakın uygulama yönergesi çıkarılmıştır. Yine sarı sendika ile ortak çıkarılan yönerge teşkilattan bihaber şekilde çıkarılmış ve şimdiden emekçiler arasında ayrım yaratılmıştır. Bakanlık bu yardımdan faydalanacak olan kamu emekçilerinin sayısını istemiş ancak, konunun ne olduğunu anlamayan yöneticiler yani her müdürlük farklı yorumlayıp, kimi tüm emekçileri bildirmiş kimi bir kısmını bildirmiştir.

İlgili toplu sözleşme hükmü baştan aşağı ayrımcılıkla doludur. En başta MERKEZ TEŞKİLATINDA çalışanlar kontrol ilave ödemesinde olduğu gibi koruyucu giyim yardımından da faydalandırılmayacaklardır. Yönergede Bakanlığın görev birimleri ve unvanlar belirtilmemiş sadece veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı; gıda, yem ve su ürünleri kontrol hizmetleri, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılık ile mücadele işlerinin yürütüldüğü birimlerde görev yapanlara büroda çalışanlara bir liste, hem büro hem dışarıda çalışanlara ise iki liste giyim yardımı birlikte verileceği belirtilmiştir.

Ödemenin adı koruyucu giyim yardımı olması nedeniyle elbette dışarıda çalışan kamu emekçisine verilmesi normaldir ancak buradaki sorun giyim değil çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasıdır. Çünkü bu birimlerde çalışmak idare takdirindedir. Yönergede bu giyim için tavan fiyatlar belirlenip İdareler bunu aşmadan alıp personeline verecektir. Önceki uygulamalardan biliyoruz ki her ne kadar ayni denilse de bu iş alışveriş çek’ine dönecektir. Ülkedeki enflasyon koşulları dikkate alındığında yüksek rakamlar oluşacak, aynı unvanda çalışanlar arasında ayrımcılık olacak,tıpkı kontrol ödemesinde olduğu gibi bu yardımı alan şubelere geçiş artacaktır veya büroda çalışanlar ikinci listeyi almak için dışarı görevi isteyecektir.

Ayrıca son 3600 düzenlemesi ile hizmet kolumuzda ki aynı unvanlar arasında gösterge farkları oluşmuştur. Öyle ki düzenleme yapılırken yetkili sendika bile dinlenmemiştir. Ülkenin ekonomik koşullarında yapılan bu düzenleme hiçbir anlam ifade etmemektedir. Emekçilerin ekonomik durumlarında bir iyileşme yaratmayacağı da ortadadır. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması, aylık bağlanma oranlarının düşüklüğü ortadadır. Fiili hizmet zammı, konut kira yardımı gibi birçok hak zaman içerisinde kırpılmıştır. Ülkenin tarımsal üretimine ve gıda tedarikine, gıda güvenliğine emek koyan Bakanlığımız çalışanların haklarını derhal iyileştirilmelidir.

Buradan Çalışma ve Sosyal, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman Bakanlıklarına açık çağrımızdır, uyarıyoruz;

Derhal iş yerlerinde çalışma refahını ve iş barışını bozan bu tür yan ödemelerden vazgeçilsin. Ödemeler herkesin adilce faydalanacağı şekilde yeniden düzenlensin. Kontrol Ödemesi özel hizmet tazminatına ilave puan olarak verilsin, koruyucu giyim ve donam malzemesi yerine zaten devlet memurları giyecek yönetmeliğinde var olanlara eksik olan koruyucu giyim malzemeleri konulmalı ve fiyatları güncel fiyatlara uyarlanarak tüm çalışanların çalıştığı birime bakmadan alması sağlanmış olacaktır. Ayrıca 6331 sayılı kanuna göre koruyucu giyim yoktur, Kişisel Koruyucu Donanım vardır. Bilgisayar başında çalışana gözlük, laboratuvar çalışana maske, arazide çalışana iş ayakkabısı verilir.

Yine açık çağrımızı yineliyoruz. Kamu emekçileri ile ilgili yapılacak her düzenleme de sadece yetkili(sarı) sendika yerine tüm sendikaların çağrılarak ortak mutabakat çıkması, çalışanlar arasında adil çalışma koşullarının oluşması için bir devrim olacaktır. İş bu açıklamalarla tüm taleplerimizin dikkate alınarak değerlendirmek üzere bugüne kadar görüşemediğimiz Bakanlık görüşme zemini oluşturulmalıdır.

Tarım  Orkam-Sen Merkez Yönetim Kurulu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER