Merkez Yönetim Kurulu

 

Ahmet KELEŞ – Genel Başkan

1978 Mardin doğumlu. İlk-Orta ve Lise’yi Mardin de okudu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Bu dönemde öğrenci gençliğin, “Bilimsel, Demokratik, Parasız ve Anadilde Eğitim Hakkı” ile “Örgütleme Hakkı” mücadelesinde etkin bir rol üstlendi.

Ağrı Orman İşletme Müdürlügü’nde çalıştı. 2014-2017 yıları arasında Sendikamızın Ağrı İl Temsilciliğini yaptı.

Nisan 2017’de yapılan 6. Olağan Kurulumuzda MYK üyesi seçildi; 6. Dönem Genel Mali Sekreterlik görevini yürüttü. Son Genel Kurul’da yeniden MYK’ya seçildi ve 7. Dönem Genel Başkanlık görevini üstlendi.

dara_keles@hotmail.com

 

Gazi DÜZ – Genel  Sekreter

1979 Adıyaman-Bulam doğumlu. İlk-Orta ve Lise öğrenimini Malatya’da tamamladı.

2003 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’den Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun oldu. 2011 yılında Tekirdağ-Namık Kemal Üniversitesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

2005 yılından itibaren Tarım Bakanlığında değişik yerlerde ve kademelerde çalışmış olup, şuanda Mersin-Akdeniz İlçe Müdürlüğünde görev yapmaktadır.

Sendikamızda; 2007-2011 yılları arasında İstanbul Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü’nde İşyeri Temsilciliği, 2011-2018 yılları arasında Mersin Şubesinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şube Başkanlığı, 2018-2020 yılları arasında Muğla Şubesinde Aydın İl Temsilcisi olarak görevler üstlendi. Ayrıca 2015-2018 yılları arasında Mersin Nükleer Karşıtı Platformda KESK Mersin Şubeler Platformu adına Yürütme Kurulu Üyeliği ve Dönem Sözcülüğü görevlerini yürüttü.

  1. Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

gaziduz@gmail.com

 Serkan AKBAL – Genel Mali Sekreter

 

1985 yılında İzmit /Derince’de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Derince’de tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

2011 yılında Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürlüğünde, Orman Muhafaza Memuru olarak görevine başladı.  4 Yıl boyunca işyeri temsilciliği görevini yürüttü.  29.10.2016 Tarih ve 675 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi

7. Olağan Genel Kurulumuzda Sendika MYK’sına  yedekten seçildi. 2022Ocak ayından itibaren sendikamız Genel Mali Sekreteri olarak görevine başladı.

İzmit’te yaşamaktadır.

sakbalsendika@gmail.com

 Dostcan ŞAKAR – Genel Örgütlenme Sekreteri

1984 Burdur doğumlu.

İlk ve orta öğretimini Yeşilova da tamamladı. 2002’de Burdur Anadolu Lisesinden mezun oldu.

2004 yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine başladı ve 2009 yılında mezun oldu.

2010 yılında iş kolumuzda çalışmaya başladı. Çalışmaya başladığı zamandan itibaren sendikamıza üye olarak kesintisiz sendika faaliyetlerinde bulundu.

Sendikamız Zonguldak Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunda şube yönetimine seçildi ve şube sekreterliği yaptı. 7. Olağan Genel Kurul’da yönetime tekrar seçildi.

7. Olağan Genel Kurulumuzda sendikamız MYK’sına seçildi.

Antalya’da yaşamaktadır.

dostcann@hotmail.com

@DostcanS

 Ramazan POLAT-Genel Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal İlişkiler Sekreteri

1983 yılında Adıyaman /Gerger’de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Adana’da tamamladı. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
2013 yılında Adana İl Tarım Müdürlüğünde, Gıda Mühendisi olarak görevine başladı. 2013 yılından itibaren Tarım Bakanlığında değişik yerlerde görev yapmış olup, şuanda Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde görev yapmaktadır. 7. Olağan Genel Kurulumuzda Sendika MYK’sına yedekten seçildi. 2022 Haziran ayından itibaren sendikamız Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri olarak görevine başladı.
Sevdanın eşi Armancın babasıdır. Muğla’da yaşamaktadır.
ramazanpolat232147@gmail.com

 Serap BAYSAL-Genel Kadın Sekreteri

1980 Diyarbakır doğumlu. İlk ve orta okulu Mardin ve Diyarbakır’da okudu.

1998’da Siirt Ev Ekonomisi Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Muğla il Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde Ziraat Teknisyeni olarak işe başladı. 2001’den bu yana Diyarbakır İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.

2001 yılında Sendikamıza üye oldu. 6 ve 7. Dönem Diyarbakır Şube YK üyeliği ve Şube Kadın Sekreterliği görevlerini üstlendi. Çok sayıda kadın örgütünde çalıştı. Son Genel Kurulumuzda MYK’ya seçilen BAYSAL, aynı zamanda Sosyoloji mezunudur ve Lorin adında bir çocuk annesidir.

Lorinjindara@gmail.com

Mehmet KAYA – Genel TİS ve Hukuk Sekreteri

1985 Sivas Gürün’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilçede yüksek öğrenimini ise Konya’da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Aynı üniversite de 2012 yılında Çayır Mera ve Yem Bitkileri dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

2008 yılında aktif Ziraat Mühendisliği meslek hayatına başladı. 3 yıl özel sektörde ve çeşitli projelerde çalıştıktan sonra 2011 yılında Malatya Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde kamu görevine başladı. O günden beri aktif sendikal mücadelenin içinde bulundu. Ayrıca TMMOB bağlı Ziraat Mühendisleri Odası üyesidir. ZMO’da Bilirkişi Komisyonu Başkanlığı, Tarım Orkam Sen’de ise İzmir şube Örgütlenme sekreterliği görevini yürütmüştür. Aydınlanma ve Cumhuriyet Devriminin, sınıfsal tabanlı emek mücadelesinin yükseltilmesinde çekinmeden sesini yükseltmiştir. Tarım alanları ve doğanın korunması hususunda STK’larında aktif yer almaktadır.

Halen Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünde Mühendis unvanı ile İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğünü yürütmekte olup, evli bir çocuk babasıdır. Ayrıca aktif yaşamında yazarlık ile uğraşmakta, Ülgen Üçlemesi adı ile yayımlanmış bir şiir kitabı bulunmaktadır.

zmmehmetkaya@hotmail.com

Twitter: Mehmet_Kaya_1