ITUC VE ETUC, ILO 10.AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI ÖNCESİNDE ILO ÜYELERİNE YAZDIĞI AÇIK MEKTUP.


27 Eylül 2017
ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı Delegelerine Açık Mektup
Örgütlenme özgürlüğü temelindeki haklara adanarak kurulan ILO’nun işçilerin çok ağır insan hakları 
ve çalışma hakları ihlallerine uğradığı, işverenlerin ve yöneticilerin mülklerinin ve ticari kaynaklarının 
herhangi bir hukukun üstünlüğü kuralına başvurulmaksızın kaybetme riskinin olduğu bir ülkede 
konferans düzenleyecek olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayız.
İşçilere yönelik gerçekleştirilen ihlal ve baskılar karşısında işverenler ve hükümetlerden gördüğümüz 
destek eksikliğine çok şaşırdık. Bu ihlaller ve baskılar arasında 125.000 kamu çalışanının, 
akademisyenin, öğretmenin ve gazetecinin olağanüstü hal kararnameleriyle ihraç edilmesi ve 
binlercesinin hapsedilmesi var. Buna ek olarak, 950’den fazla şirketin sahibi ve personelinin geçim 
kaynakları da etkilenmiştir.
Eylül’de gerçekleştirilen BM Genel Kurulunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı “Bunların [tutuklu 
gazetecilerin] çoğu bombalı saldırılara karışmış terörist, çoğu hırsızlığa karışmış, çoğu ajan” ifadesini 
kullandı.
Kamu ve özel sektörden çalışanların ihraç edilmesi, cezaevine konulmasının yanı sıra şirketlerin 11 
milyar ABD doları civarındaki varlıklarına hükümet tarafından el konuldu, bu durum modern 
ekonomik tarihte daha önce çok az yaşanmış olan hakların bir sistematik şekilde tanınmaması 
durumudur.
Örgütlenme özgürlüğü hem işçilerin hem de işverenlerin elinden alınmıştır. Protestolara katıldığı, 
sosyal medya da paylaşımda bulunduğu veya referandumdaki anti demokratik uygulamalar karşısında 
kampanya yürüttüğü için tutuklanan ve cezaevine konulan işçilerin vakalarını raporladık ve ILO’ya 
sunduk. Esasen, binlerce ihraç, ev baskınları ve hatta sendika yöneticilerine yönelik silahlı saldırılar 
sendikacılar açısından her gün risk oluşturmaktadır.
2017 Standartların Uygulanması Komitesi 135 Nolu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi kapsamında bir 
başvuruyu değerlendirmiştir. İlgili Komite olağanüstü halin ilan edilmesinin ardından işçi 
temsilcilerinin ihraç edilmesi ve tutuklanması ile ilgili ithamlara ilişkin kaygılarını ifade etmiş ve net bir 
şekilde işçi temsilcilerinin sendika temsilciliği görevlerini yerine getirmek bir yana konuşma 
özgürlüklerinin olmadığı sonucuna varmıştır (bkz. bu yılın SUK raporu sayfa 190-198.)
Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı tutuklanmış ve diğer STK 
yöneticileriyle birlikte birkaç gün tecrit altında tutulmuştur. Diplomatik dokunulmazlık ve bağlayıcı 
kanun emri ihlal edilerek BM hakimi Aydın Sefa Akay yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Etkinliğe ev sahipliği yapan ülkedeki bazı işçi temsilcilerinin örgütlenme ve ifade özgürlüğü hakkının 
tanınmadığı ve devam eden geniş kapsamlı bir mağduriyet yaşadığı bir bağlamda, ILO Bölge Toplantısı 
tam da bahse konu hükümetin şok edici fiillerini etkili bir şekilde ele alamaz çünkü toplantı sırasında 
gerçek duruma uymayan bir kibarlık sergilenecek.

Bazı yerel sendikalar Bölge Toplantısı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında özgürce 
konuşamayacak ve bu aynı durumun işçi dünyası liderleri için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. 
Esasen, Türkiye’deki sendika yöneticileri AB ülkelerine sığınmaya zorlanıyor.
Hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve özgürlüklere dönülerek ve keyfi bir şekilde ihraç edilen ve 
tutuklanan işçilere adalet sağlanarak, sendikal ve işçi haklarına yönelik süre giden ve koordineli 
saldırılara son verilerek ülkede bir değişiklik olabileceğini ümit etmiştik. Ancak, işçi ve işveren 
haklarına yönelik son derece ağır ihlallerin devam etmesi nedeniyle ITUC ve ETUC üye sendikaları 
Avrupa Bölge Toplantısına katılmayacak. Toplantıya katılamamayı seçen hükümet ve işverenlere de 
teşekkür ediyoruz, ILO’dan bu koşullarda gerekli politik meşruiyeti eksik kalacak olan İşçi Grubunu 
oluşturmamasını istiyoruz. Ayrıca, bu koşullar altında böylesi bir Konferans’tan çıkacak sonuçlarla 
birlikte anılamayız.
Avrupa’nın karşı karşıya olduğu kritik meselelere ilişkin üç taraflı ciddi tartışmalar yürütme olanağını 
kaçırdığımız için derinden üzüntülüyüz.
Saygılarımızla,
Sharan Burrow Luca Visentini
ITUC Genel Sekreteri ETUC Genel Sekreteri

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım