VETERİNERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARININ HAKLARI GASP EDİLİYOR!


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Ahmet Eşref Fakıbaba, veteriner sağlık hizmetinde görev yapan personelin aşılama ve küpeleme çalışmaları karşılığında aldıkları ücretleri kimi doktorların usulsüzce aldıkları “bıçak parasına” benzetmiş ve yapılan bu ödemelerin kaldırılacağını ilan etmişti.

Sendikamızın ve diğer meslek örgütlerinin tepkileri üzerine konunun yanlış anlaşıldığını, personele ödenen ücretlerin kaldırılmayacağını ancak çiftçiden alınan uygulama ücretinin tahsil edilmeyeceği yönünde bir çalışılmanın olduğu bildirilmişti.

Sendikamızın da talebi olduğu üzere, personeli aldığı ödemeler yönünden mağdur etmeyen ama çiftçiden de ücret alınmadan bir çözümün üretilebileceği dile getirilmiş ve bu yönde de bir beklenti oluşmuştu. Bakanlık açıklamaları da bu beklentiyi güçlendirir nitelikteydi fakat son gelişmeler göstermektedir ki veteriner sağlık çalışanları emeğinin karşılığı olan bu ödemelerden mahrum edilecektir.

15 Aralık 2017 tarihli Bakanlık oluru ile 01 Ocak 2018 itibariyle, veterinerlik uygulamaları karşılığı hayvan sahiplerinden alınan ücret 1 Kuruş olarak belirlenmekle birlikte sorunun diğer tarafındaki çalışanların durumu göz ardı edilmiştir. Bakanlıkça da ifade edildiği üzere, çalışanların mağduriyetini giderecek herhangi bir düzenleme yapılmamış, mevcut haliyle uygulama ücreti 1 Kuruş olarak kalmıştır. Bir çok birime tebligat yapılmadığı için de uygulamada sıkıntılar olmakta, ücretlendirmenin nasıl yapılacağı kargaşası yaşanmaktadır.

Köylerde çiftçi ile yüz yüze gelerek sanki her türlü sorunun muhatabıymış gibi muamele gören veterinerlik çalışanlarının ele alınması gereken bir çok sorunu bulunmaktadır. Çiftçilerce “ayağa gelen tahsildar” gibi algılanmaları yanı sıra Bakanlıkça da aldıkları ücret “bıçak parasına” benzetilerek gayrı meşru ilan edilmişti. Yönetmelikle belirlenen bu hakkın bu şekilde dillendirilmesine yapılan haklı itirazlar üzerine,  görünen o ki, hakkın yasal dayanağı kabullenilmiş ancak sembolik bir düzeye çekilerek ortadan kaldırma yolu seçilmiştir.

Veterinerlik çalışanlarının acil çözülmesi beklenen sorunları vardır ve bunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır;

1- Veteriner Hekim ve sağlık teknisyenleri öncelikle ciddi bir biyolojik risk ve fiziksel risk altında çalışmaktadır. Taşrada çalışan arkadaşlar sürekli köy yollarında seyahat etmelerinin yanında zoonoz birçok (hayvandan insana geçen hastalıklar) hastalık etkeni ile etkileşim halinde görevlerini icra etmektedirler. Her sene onlarca arkadaşımız aşılardan brucella etkenini kapmakta ve ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Yine ölümle sonuçlanabilecek kuduz hastalığı gibi bir hastalığın numunesini alırken risk altındaki hasta hayvanlara müdahalede bulunmaktadırlar. Bunların yanında ve en çok rastlanan durum ise; aşılama, küpeleme, mikroçip takma yada kan alma işleminde hayvanların darbeleri sonucu ciddi yaralanmalar meydana gelmektedir.

2- Bu çalışmaları yaparken çok kötü ahır koşullarında çalışıp, ayrıca yanlış politikalar ve bilgisizlik yüzünden vatandaşın itirazlarına, hakaretine yüz yüze maruz kalan  ilk kesimi oluşturmaktalar. Yine bu tartışmalar bazen ileri boyutlara ulaşıp köylünün fiziksel saldırısına kadar varabilmektedir.

3- Çoğu taşra bölgesinde kullanım ömrünü tamamlamış (30-40 yaşındaki) araçlarla köylere göreve gidilmekte ve trafik kazalarına davetiye çıkarılmaktadır

4- Aynı zamanda birçok iş dalında görev aldıklarından sosyal yaşamları zarar görmektedir. (Hayvan Sağlığı, Gıda Denetimi, Klinik denetimi, Mezbahalar) Bazı bölgelerde gece nöbeti uygulaması yapılmakta ve veteriner hekimler gece vakti göreve çağırılmaktalar.

5- Hayvan ithalatı için hayvan seçimine görevlendirmelerde ciddi adaletsizlikler yaşanmaktadır; bazı personeller senede bir kaç defa yurtdışına görevlendiriliyorken, çoğu arkadaşımıza henüz hiç görev çıkmamıştır.

6-Tüm bu zor şart altında dahi fiili hizmet tazminatından mahrum bırakılmaktalar. Üstelik tıpkı veteriner hekimler gibi sağlık hizmet sınıfında olan sağlık bakanlığı çalışanları bu hakkı kazanmışken hükümet aynı hakkı veteriner hekimlere vermemiştir. Dış görev harcırahları çok düşük tutulmakta ve emeklerinin karşılığını alamamaktalar.

7- Bunlara karşın zaten çok cüz-i ücretlendirmesi olan el emeği diye bilinen uygulama ücretlerine göz dikilmekte ve Bakanlık tarafından vatandaşa güzel görünmek için bu uygulama kaldırılmak istenmektedir.

Veteriner Hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin;

  • El Emeği ücretleri yeniden düzenlenerek genel bütçeden karşılanmalıdır!
  • Çalışma koşulları sağlıklı hale getirilmelidir!
  • Göreve gidilen araçları yenilenmelidir!
  • Fiili hizmet tazminatı verilmelidir!
  • Yurtdışı görevlendirmelerinde eşitlik sağlanmalı, görev harcırahları yükseltilmelidir!

Sendikamız Tarım Orkam-Sen, bu sorunların ve TİS taleplerimizde ayrıntısıyla ele aldığımız veterinerlik çalışanlarının diğer sorunlarının takipçisi olmaya devam edecek, fiili, meşru ve hukuki mücadelesini sürdürecektir.03.01.2018

Kamuoyuna duyurulur.

TARIM ORKAM-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım