TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE HAKKINA GÖZ DİKTİ!


Tarım ve Orman Bakanlığının 09/08/2019 tarihli “Karşılıksız Kaynak Aktarma” konulu yazısında, Müdürlük ve Kuruluşların “haraç listesinde” belirtilen miktarlardaki (toplamda 50 milyon) kaynağı Merkez Döner Sermaye İşletmesine aktarmaları istenmiştir. Gerekçe olarak Döner Sermaye işletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesindeki “hayvan hastalıkları ve hareketlerinin kontrol altına alınması, hayvan sağlığı ve refahının geliştirilmesi” gösterilse de asıl amaç çalışanların Döner Sermayeden elde etmiş oldukları hak edişleri gasp etmektir.

 

Yaşanan ekonomik krizde günü kurtarma adına yapılan bu girişim, Merkez Bankası ihtiyat akçesine Hazinece el konulmasının bir benzeridir. Hükümeti Merkez Bankası akçesinin kurtaramadığı gibi Bakanlığı da Döner Sermaye gaspı kurtaramayacaktır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye verilmesi hakkındaki kanunun üçüncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Döner Sermaye işletmeleri münhasıran Bakanlığın kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, genel bütçe imkanlarıyla karşılayamadığı ihtiyaçların giderilmesi, eğitim araştırma ve geliştirme ile kontrol faaliyetlerinin desteklenmesi ve Bakanlıkça yapılacak diğer giderlere iştirak etme amacıyla aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde beşini geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarırlar. Kanun maddesinde de görüleceği üzere karşılıksız kaynak aktarımından bahsetmek söz konusu olamaz.

Kaynak aktarımına gerekçe olarak “hayvan refahının geliştirilmesi” kapsamında kulak küpesi dağıtımının ve aşılamaların ücretsiz olarak verilmesinden doğan sıkıntılar gösterilmiştir. Kapsamlı bir çözümü getirmeyen bu popülist uygulamanın sorumlusu çalışanlar olmadığı için faturasının da çalışanlara kesilmesi kabul edilemez bir durumdur. Dolayısıyla bu sorun merkezi bütçe imkanlarıyla aşılmalıdır.

Sendikamız bu hukuksuz ve haksız uygulamaya karşı çalışanların mağdur edilmemesi yönünde tüm çabayı gösterecek, gerekirse yasal yollara da başvurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 21.09.2019

                                               

TARIM ORKAM-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım