İŞ BARIŞINI BOZMAYACAĞIZ KİMSENİN MUHBİRİ OLMAYACAĞIZ!


Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 15 NİSAN 2020 Tarihinde; 15 Bölge Müdürlüğü, 156 Merkez, 81 İl Müdürlüğü ve Doğrudan Bağlı Kuruluş Müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda ”Çalışan Bazında Performansa Dayalı İş Gücü Analizi ” gerekçesiyle personelin Personel Bilgi Yönetimi Sistemi  (PBYS) üzerinden kişisel sayfalarına girerek -sistemde bakanlıkça belirlenen tanımlı personel- formlarını 26 Nisan tarihine kadar doldurmalarını istemiştir.

İlgili formla her çalışanın, hem kurum amirine hem de aynı meslek gurubunda bulunduğu diğer personele 13 soru üzerinden 1-100 arası puanlama yaparak iş arkadaşlarının performanslarını ölçmelerinin istendiği görülmüştür.

KESK/TARIM ORKAM-SEN OLARAK BU ÇALIŞMA İLE İLGİLİ İTİRAZLARIMIZ VAR:

*Öncelikle bu tür bir çalışmanın ne gerekçe ile yapıldığı, “İnsan Kaynakları Planlamaları İçin Çalışan Bazında Performansa Dayalı İş Gücü Analizi” ‘nin sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve ne şekilde kullanılacağı bilinmemektedir.

*Bu çalışma ile hakkında değerlendirmelerde bulunulan personele geri dönüş olup olmayacağı, geri dönüşlerin ne amaçla kullanılacağı ya da bunun bir müeyyidesinin olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmamıştır. 360 derece insan kaynakları planlama yönteminin olmazsa olmazı olan Geri Besleme yönteminin nasıl uygulanacağından bahsedilmeden bu yöntem nasıl işleyecektir?

*Geri Besleme yöntemi uygulanacaksa bu dönütlerin nasıl değerlendirileceğine dair bir bilgilendirme yapılacak mıdır?

*Yetersiz eğitim ve süreç bilgisinin, çalışmaya yönelik doğrudan etkisine ilişkin olarak anketi uygulayacaklara herhangi bir eğitim verilmeden bu çalışmadan ne tür sonuçlar beklenmektedir. Örneğin : Kişisel insani ilişkileri iyi olan ancak iş konusunda yetersizlikleri olan personel ile işinin gereklerini tam olarak yerine getiren ancak kişisel ilişkileri kısıtlı olan personelin nasıl puanlanacağının eğitimi verilmiş midir?

*Anketi yapanların yapmış oldukları puanlamaların gizliliği hakkında bir güvence var mıdır? Amiri hakkında puanlama yaparken bu gizlilik sorununun objektif bir puanlama yapılmasını engelleyip engellemeyeceği düşünülmemiş, hiçbir açıklama yapılmamıştır.

*Süreçle ilgili olarak Bakanlığın beklentileri nelerdir? Bununla ilgili bir çalışması olmuş mudur? Bahsedilen 360 derece insan kaynakları planlama yönteminin bu beklentiyi nasıl karşılayacağı hesaplanmış mıdır? Bir pilot çalışma yapılmışsa sonuçları paylaşılmış mıdır?

*Tüm personele aynı soruların sorulması ve farklı işlerin uygulayıcılarının bu sorularla nasıl değerlendirileceği hangi bilimsel veri ile düşünülmüştür?

*Kurumdan geçici görevlendirmeyle ayrılmış olan personel değerlendirmesinin kadrosunun bulunduğu yerde yapılacak olması gerçekçi midir?

*Kuruma yeni atanan çalışanın iş arkadaşlarınca değerlendirilmesi ve iş arkadaşlarını değerlendirecek olmasının sonuca etkisi ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

*Kişisel ilişkiler, din, mezhep, siyasi görüş, sendikal tercihler, etnik farklılıkların puanlama üzerindeki etkileri düşünülmüş müdür?

*Eğer bu çalışma sonucunda Geri Besleme yapılacaksa olumsuz geri dönüt alan personelin meslektaşlarıyla olan iş barışının bozulacağı düşünülmüş müdür?

*Eşit iş hatta aynı işi birlikte yapanlardan farklı unvana sahip olanların bu değerlendirmelerde ayrı ayrı tutulmasının sonucun doğruluğu açısından izahı var mıdır?

360 derece insan kaynakları planlama yöntemi bütünsel bir çalışmanın parçası olduğunda anlam kazanan bir yöntemdir. Çalışanların sürece doğrudan katılımının ve söz hakkının olduğu gruplarda kullanıldığında işlevsel olabilecektir. Oysa bu çalışmanın yapılacağı Kurumlarımızda tayin ve atamaların, yönetici seçiminde liyakatin nasıl ve ne oranda uygulandığı başta olmak üzere; yurtdışı görevleri, ek gelir sağlayan görevlendirmelere varıncaya değin pek çok konuda yapılan ayrımcılık ortadadır. Çalışma yaşamında sürece aktif katılamayan, söz ve karar hakkı olmayan, etnik, dinî, siyasi görüşleri ve sendikal tercihleri nedeni ile baskı gören çalışanların durumu ortadayken bu çalışmanın gerçekçi olmayacağı açıktır. Hatta bizzat yöneticilerce toplumda beslenen ötekileştirme ve ayrıştırmanın, ortaya çıkacak sonuçlara etkisi muhakkaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ  MUHBİRLİĞE ZORLANMAKTADIR

Kaldı ki -virüsle mücadelede bir bütün olarak mücadele etmemiz gerektiğini (!) - ifade eden bir yönetimin böylesi bir çalışmayı hiçbir sivil toplum kuruluşu, sendika vb. ile görüşmeyip, tam da karantina, salgın sürecinde oldu bittiye getirme çabası da tarafımızdan asla kabul edilemeyecek bir durumdur. İş barışını ve güven ortamını bozacak bu uygulamayı kabul etmiyoruz ve bu çalışmanın Tarım Ve Orman Bakanlığınca hemen geri çekilmesini talep ediyoruz.

İŞ BARIŞINI BOZMAYACAĞIZ KİMSENİN MUHBİRİ OLMAYACAĞIZ

Üyelerimiz başta olmak üzere  bütün kamu emekçilerini  ne amaçla yapıldığı ve nerede kullanılacağı bilinmeyen bu çalışmaya katılmamaları çağrısında bulunuyoruz. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamayı  Tarım ve Orman Bakanlığı Geri çekilmemesi durumunda hukuki yollara başvuracağımızı Kamuoyu ile paylaşıyoruz. 20.04.2020

 

TARIM ORKAM-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/7 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım