ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARLA İLGİLİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ


13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak olan “Zorunlu Yer Değiştirme” (Rotasyon) işleminde;

İlgili uygulamanın,Mer'i Mevzuata ve Hukuka aykırı, aşağıda dökümü yapılan işlemlerin bir an önce son bulması ve kamu çalışanların hak mağduriyetine sebep olan/olacak olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir.

Sendikamızca yapmış olduğumuz incelemede;

  1. Zorunlu yer değişikliğine tabi olan kamu emekçilerinin tayin taleplerinin ilk etapta karşılanması gerektiği,

  2. Kanunlar, Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika İş Yeri Temsilcisi, Sendika İlçe ve İl Temsilcileri, Şube ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin oluşan hakları, aynı zamanda Anayasanın güvence altına aldığı seçme ve seçilme haklarından dolayı elde etmiş oldukları haklarının da zorunlu yer değiştirme uygulaması ile ihlal edildiği

  3. Yönetmelikler ve kanunlarla güvence altına alınan asli atama unsurları içerisindeki mazerete dayalı atama unsurlarının“Eğitim, Sağlık, Aile Birliğinin Sağlanması ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireylerinin mazeretleri ile ilgili koşulların istisnasız olarak Zorunlu Yer Değiştirme uygulamasında dikkate alınarak uygulanması.

  4. Kamuda belli bir çalışma süresini geçirmiş olan çalışanların zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasının olası sonuçlarından biride aile bütünlüğünü zedelenmesidir.Yine Anayasanın “Madde 41 – “Aile, Türk toplumunun temelidir” denilmekte ve kamuyu ailenin bütünlüğünü korumakla görevlendirmektedir, ilgili mevzuatın bu yönde değiştirilmesi ve bu dönem atamalarda 15 ve daha fazla çalışma süresine sahip kişilerin zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmaması.

  5. Enstitülerde akademik düzeyde araştırma ve geliştirme işlerinde çalışan kamu emekçilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden kaynaklı farklı çalışma alanlarına zorunlu tayinleri de büyük bir kaynak ve bilgi israfına yol açtığından enstitü çalışanlarının da zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmaması

  6. Zorunlu yer değişikliğine tabi bazı kamu emekçilerinin hülle dediğimiz yöntemlerle farklı görevlere görevlendirilmesi ile zorunlu yer değişikliğine tabi olmaktan kurtarılmaları gibi etik olmayan uygulamaların çalışanlar arasında kuruma karşı aidiyet duygusunu zedelediği ve güvensizlik hissi yarattığından dolayı sonlandırılması ve görevlendirilen bu kişilerinde uygulamaya tabi tutulması

  7. Orman mühendisliği dışında diğer tali mühendislik (Harita, İnşaat, Makine, vb.) disiplinlerindeki kamu emekçilerinin sayıları itibariyle zorunlu değil isteğe bağlı tayin taleplerinin karşılanmalı, (örneğin son rotasyon ilanında tercih edilebilecek yerler arasında kimya mühendislerinin tercih edebileceği hiçbir kadro açmadan rotasyona tabi tutmak gibi,)

  8. Norm kadrolar keyfi değil net olarak belirlenmeli ve açık olan tüm norm kadrolar rotasyon döneminde tercihe açılmalı,

  9. Üst kademe (şube müdürü, işletme müdürü, vb. ) kamu emekçilerine alelacele yapılan değişiklik ile alt kadrolara tercih yapma hakkı getirilse de şube müdürü olabilecek (şubede 10 yılını tamamlayan) mühendislere şube müdürü olmanın yolu rotasyon dönemi öncesinde açılmalı,

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ve sendikamızca tespit edilen hukuka aykırılık ve olumsuzlukların, ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını, yaşanılan ve yaşatılacak olan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda;

 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.


Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/7 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım