TKDK EMEKÇİLERİNİN HAKLARI GASP EDİLEMEZ


Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak 18/05/2007 yılında kanunlaşarak görevine başlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2008 yılından beri görev yapan personelin mali, sosyal ve diğer özlük hakları bu kanunca belirlenmiş olup, ilgili kanunun on dördüncü maddesini sekizinci fırkasınca belirleme yetkisi ilgili bakana verilmiş iken, Ocak ayında yayınlanan yönetmelik ve kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında bu yetkinin emsal kurumlara göre standartta sokulması, ayrıca mali ve sosyal haklar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir şeklindeki yönetmelik değişikliği mevcut iktidarın emekçilerin haklarını gasp etme yönündeki eğilimini açık ve net göstermektedir.

20 Ocak’ta eski yönetmelik kaldırılarak yerine konulan yönetmeliğin geçici dördüncü maddesince bakanlığın bir ay içerisinde yeni yönetmeliği 375 sayılı KHK göre hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderilir hükmü; kanunla verilen hakların KHK ile düzenlenmesine göre gasp edilmesidir. Ülke KHK Cumhuriyetine dönmüş temel hak ve hürriyetler, çalışma hakkı gibi haklar anayasa ve uluslararası sözleşmeler çok açık iken tek adam yönetimi ile belirlenir olmuştur.

Yönetmelik ilk çıktığında sendikamız hukuk sekreterliği ve avukatlarımız ile konuyuincelemiş, ilgili yönetmeliğin çalışma haklarına aykırı maddeleri için Danıştay nezdinde dava açılmış olup, bu madde içinde hak kaybını oluşturacak bir düzenleme yapılması durumunda ayrıca hukuksal mücadele başlatacaktır.

Şu konu iyi bilinmelidir ki emekçinin hakları kapalı kapılar ardında hazırlanan yönetmelikler ile değil tarafların demokratik katılımı ile hazırlanan yönetmelik ve yine uluslararası sözleşmelerin belirttiği gibi emekçilerin taraf olduğu toplu sözleşmeler ile yapılır. Yıllardır söylediğimiz gibi kamu emekçilerinin haklarını kamu emekçileri belirlemelidir.

Sendikamız,hizmet kolumuzun içindeki TKDK çalışanlarının sosyal, demokratik ve diğer tüm haklarını korumak için gerekli kararlığı gösterecek, kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere ters düşen hak gasplarına, fiili meşru mücadele geleneğinden aldığımız güçle karşı duracak, hukuk yolu ve TİS süreci dahil olmak üzere emekçilerin haklarını her biçimde savunacaktır. 22.06.2021

Yaşasın Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Mücadelemiz!

Yaşasın Tarım Orkam Sen! Yaşasın KESK!

                                                                                    

                                                                                      TARIM ORKAM-SEN

                                                                                 MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/7 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım