BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI

SENDİKAL FAALİYETLERİMİZ FİİLEN SUÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR! ASIL SUÇ, BU UYGULAMALARDIR!

Değerli basın emekçileri sevgili yol arkadaşlarım Sendikamız Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi ve Eskişehir Temsilciliğimiz olarak Sendika Tüzüğümüz ve Şubemizin aldığı karar doğrultusunda Eskişehir`in Alpu Ovası`na kurulması planlanan KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL yapılmasına, yaratacağı hava, toprak, su ve gıda kirliliği nedeniyle, hem Eskişehir'e hem de Türkiye' ye asırlardır gıda temin eden Bakanlar Kurulu kararı ile de büyük ova ilan edilmiş Alpu Ovası’nın tarımsal verimliliğini ve üretimini olumsuz etkileyerek gıda güvencemizi tehdit edeceğinden, Alpu Ovası'nda çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyeceğinden, bir kültürel ve insanlığın ortak mirası olan lületaşı ocaklarının yok olmasına neden olacağından, itiraz ettik ve Termik Santral Karşıtı Platformun içerisinde yer aldık. Bu doğrultuda Platformun aldığı kararlar çerçevesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katkı sunduk.

Yapılması planlanan Alpu Kömürlü Termik Santraline karşı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Kişisel dilekçe başvurusu kampanyasına katılan ve işyerinde imza toplayan İşyeri Temsilcisi Orman Mühendisi Rıza KAMEK hakkında Orman Bölge Müdürlüğünce soruşturma açılmış tüm hukuki gerekçeleri sunmamıza rağmen idari ceza verilmiştir. İdarenin işleminin iptaline ilişkin Eskişehir 2.İdare Mahkemesinde açtığımız dava geçtiğimiz günlerde sonlanmış ve davalı Orman Bölge Müdürlüğünün dava konusu işleminin iptaline karar verilmiştir.

Uyarıyoruz! Sendikal Faaliyetlerimizi Engellemek İsteyenler Suç İşliyor!

Mevcut anayasamıza, yasalarımıza göre devlet kurumları karar alırken ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı, tarafsız ve adil olmakla yükümlüdür. Ancak özellikle OHAL süreciyle birlikte Türkiye’de yaşananlar hukukun nasıl katledildiğini, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının bile keyfi bir biçimde nasıl  “suç” olarak değerlendirilmek istendiğini gözler önüne sermektedir.

Oysa daha önce defalarca vurguladığımız üzere, sendikal faaliyetler anayasa ve yasalarla, anayasamızın 90. Maddesi ile iç hukukun üzerinde olduğu kabul edilen başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri olmak üzere uluslar üstü anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla ortada sayısız mahkeme ve AİHM kararı olmasına karşın ısrarla en temel sendikal hak ve özgürlükleri yok sayanlar,  bu yönde hukuk dışı kararların altına imza atanlar “sendikal faaliyeti engelleme” ve “görevi kötüye kullanma suçu” işlemektedir. Sadece bu konuda talimat verenlerin değil, hukuksuz talimatı yerine getirenlerin de cezai sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.

Tarım Orkam-Sen olarak kendini anayasanın, yasaların üzerinde gören kamu kurum yöneticilerini uyarıyoruz. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan sendikal faaliyetlerimizi engellemek isteyenlere karşı gerekli hukuksal girişimlerde bulunacağımızın altını çiziyor, emek, demokrasi ekoloji mücadelemizi hedef alan her türlü baskıya karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Tüm insanlığın ortak değeri ve oksijen kaynağı olan Ormanlarımız ile Tarım Arazilerimiz yapılaşma ve kentleşmeler için imara açılmakta; dere, akarsu ve nehirlerimiz ile yaşadığımız çevreler HES, Termik Santraller ve Baraj yapımı için hızla tahrip edilmektedir. Doğanın her zerresi paraya, ranta dönüştürülmeye çalışılmaktadır. O doğal ortamlarda yaşayan insanların tepkileri ise baskı, şiddet, zor gibi antidemokratik uygulamalarla bastırılmaya çalışılmaktadır.

Bizler Tarım Orkam-Sen olarak tüm yetkilileri, hukuksuz ağaç kesimi ve tarım alanlarının tahrip edilmesine karşı görevlerini yerine getirmeye, bu tür neoliberal politikalardan vazgeçmeye çağırıyor, doğanın talanına karşı mücadelemizi inatla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN TARIM ORKAM-SEN!

YAŞASIN KESK!

 

 

                                                                                             TARIM ORKAM-SEN

               BURSA ŞUBESİDiğer Haberler...

- DİYARBAKIR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- DİYARBAKIR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- SAMSUN ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI
- MERSİN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- KESK Tarım Orkam Sen: "Tarım ve Orman Bakanlığı Özelleştiriliyor!"
- VAN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- Muğla Şube Basın Açıklaması
- SAMSUN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- MERSİN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- İZMİR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- AYDIN TEMSİLCİLİĞİ BASIN TOPLANTISI
- İZMİR ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- İSTANBUL ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ZONGULDAK ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ADANA ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- SAMSUN ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- BURSA ŞUBENİN ARAZİ TAZMİNATLARINA İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI
- VAN ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ATAERKİL ZİHNİYET SINIR TANIMADAN HAYATLARIMIZI KARARTMAYA DEVAM EDİYOR
- OHAL/KHK REJİMİNİN KALKTIĞI, EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞÇIL, LAİK, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- DARBE GİRİŞİMİ FIRSATA ÇEVİRİLEREK KAMUNUN TASFİYESİNE ve KAMUDA HUKUKSUZ UYGULAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ
- ANKARA ŞUBEMİZ 3. ŞUBE MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
- BURSA ŞUBEMİZ ORMAN YANGINLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
- ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZ KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
- ANKARA ŞUBESİ GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPTI
- İSTANBUL ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ YAŞAMI SAVUNMAK İÇİN 16 MAYISTA SOMA DAYDI
- KESK MYK ÜYELERİ AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ İLE BİRLİKTE İŞYERLERİNDE
- MUĞLA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' DA ALANLARDAYDI
- BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- AMED ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- ŞANLIURFA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- HAKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- TARIM ORKAM-SEN ADANA ŞUBEMİZİN DAYANIŞMA KAHVALTISI
- ADANA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- İZMİR ŞUBEMİZ 1 MAYIS’ TA ALANLARDA
- Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN' ı Andık.
- ANKARA ŞUBE POLATLI İLÇESİNDE
- ANKARA ŞUBEMİZ EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜZENLEDİ
- SİİRT’ DE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR
- BATMAN’ DA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR TEMPOYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
- MUĞLA ŞUBEMİZ KESK MYK İLE İL MÜDÜRLÜĞÜNDE
- Şanlıurfa Tarım Orkam-Sen 13-15 Nisan TİS ve Örgütlenme Çalışmaları
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE
- ANKARA ŞUBEMİZ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
- ŞANLIURFA ŞUBEMİZİN TİS VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ANKARA ŞUBE İŞYERİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
- ANKARA ŞUBEDEN X RAY CİHAZINA MÜDAHALE
- ANKARA ŞUBEMİZ İLÇELERDE
- MUĞLA ŞUBE İŞ YERİ ZİYARETELRİNİ PLANLADIĞI ŞEKİLDE AKSATMADAN SÜRDÜRÜYOR
- MUĞLA ŞUBE MECLİS TOPLANTISI VE “NEDEN? NASIL? SENDİKA VE ÖRGÜTLENME” EĞİTİMİ YAPILDI
- ADANA ŞUBEMİZ 2. MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİNİN 21 MART DOĞA YÜRYÜŞÜ, ŞİRİNCE GEZİSİ VE MATEMATİK KÖY ZİYARETİ
- İSTANBUL ŞUBEMİZDEN EYLEM VE ETKİNLİKLER
- ANKARA ŞUBEMİZ İŞYERLERİNİ ZİYARET EDİYOR
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN HEEEBEMDEKİ LAFLA GÜNLERİ VE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
- TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ DAYANIŞMA GECESİ VE 8 MART KUTLAMALARI
- ANKARA ŞUBEMİZDE 8 MART
- ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ İŞYERLERİNİ ZİYARET EDİYOR
- DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE 8 MART
- ADANA ŞUBE MECLİS TOPLANTISI
- İZMİR ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- MANİSA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- ANKARA - EĞİTİM ÇALIŞMASI
- DİYARBAKIR - DAYANIŞMA GECESİ
- MARDİN - TEMSİLCİLİĞİMİZ YOĞUN FAALİYET İÇİNDE.
- TEKİRDAĞ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- KIRKLARELİ - ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- İSTANBUL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ÇORUM - DODURGA MADEN İŞÇİLERİ SORUNU
- ESKİŞEHİR - ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- VAN - KOBANE'YE YAŞAM KORİDORU AÇILSIN!
- ANKARA - İŞ CİNAYETİ BASIN AÇIKLAMASI
- ÇORUM - 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
- İSTANBUL - ROTASYON EYLEMİ
- BURSA - ROTASYON EYLEMİ
- ZONGULDAK - ORMANCI ÇALIŞANLARININ HAKLARININ GASP EDİLMESİNE KARŞI TEPKİ GÖSTERDİ
- MALATYA - MOBİNGE HAYIR
- ADANA - ROTASYON BASIN AÇIKLAMASI
- DİYARBAKIR - OGM'DE ROTASYONA TEPKİ
- AYDIN - İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜRGÜN
- VAN - TORBA YASAYA TEPKİ
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/7 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım