MALATYA - MOBİNGE HAYIR

Tarım ve OrmanÇalışanları Sendikası Tarım Orkam Sen dün Malatya Tarım İl Müdürlüğü Önünde birbasın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı (GTHB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 2013 yılındaimzalanan protokolle, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’nin (TÜKAS) sorunlarınadeğinildi.

Tarım Okam Senadına basın açıklamasını okuyan Ali Rıza Deprem TÜKAS projesinin tüm yükününGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı memurlardan bir bölümünün sırtınayüklenerek aşırı iş yoğunluğu yaratıldığını ifade etti.

Ali Rıza Deprembasın açıklamasında TÜKAS projesine değnerek projeye dair aibr takılaçıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

“Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanlığı (GTHB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 2013yılında imzalanan protokolle, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi, TÜKAS’ınkurulmasına ve TÜKAS ile tespit edilen tarım ve hayvancılık üretimlerinin GenelTarım Sayımı kabul edilmesine karar verilmiştir.

TÜKASA’a ilişkinçalışmalara Temmuz 2014 itibarıyla hız verilmiştir. AB üyeliği müzakere süreciyükümlülükleri kapsamında yer alan alışmalardan olan TÜKAS, tarımsalişletmelerin tamamına ait güncel bilgilerin elde edilmesi amacıyla ulusal düzeydeyapılmaktadır.

Bakanlıkça, TÜKASçalışmalarının 30 Ağustos 2014 itibariyle bitirilmesi planlanmış ve buçalışmaların tümünün TARGEL çalışanları marifetiyle yapılmasıkararlaştırılmıştır. Çalışmaların çevrimiçi (online) yapılabilmesi için de tümTARGEL çalışanlarına birer tablet bilgisayar verilmiştir.”

BAKANLIĞIN PROJENİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN HABERİ YOK

Ali Rıza Depremaçıklamasının devamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, TÜKAS gibibüyük bir projenin kapsamını gözden kaçırarak tamamlanmasını önce 30 Ağustossonrasında ise 1 Ekim tarihinde planladığını ancak eldeki personel vetabletlerle bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Ali Rıza Depremaçıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Tabletten başkahiçbir aracı-ekipmanı olmayan TARGEL çalışanı, Sayın Bakan’ın “…tarlada,bahçede, köyde görülen kelebeğin, kuşun, fotoğrafları çekilip merkeze iletecek,böylece Türkiye’nin sadece tarımsal ve hayvansal dökümü (envanteri) değil aynızamanda Türkiye’nin biyo-çeşitliğinin de dökümü çıkarılmış olacak” şeklindeki“pembe” söylemi ile yollara düşürülmüştür.

Ancak GTHB, kaydıyapılacak olan milyonlarca işletme ve parseli gözden kaçırmış(!) olmalı ki(Bazı durumlarda kişi başına 9-10 köy, 10-17 bin parsel düşebilmekte ve günlük30 ile 75 arası  parsel kaydedilebilmektedir.) ülke ölçeğindeki buçalışmayı önce 30 Ağustos, sonra 1 Ekim tarihi
ile sınırlı tutabilmiştir.”

BASKIYA VE MOBİNGE HAYIR…

Projenin büyüklüğüve personel yetersizliğinin bu alandaki kamu çalışanlarını işyerlerindepsikolojik baskıya (mobbing) maruz bıraktığını, ilgili personelin izinlerininiptal edildiğini, sağlık raporu alan kamu çalışanlarının hakem hastanesinegönderilmesi ve izin alanlarınsa müdürlüğe bildirilmesi gibi bir dizi baskı ilekarşılaştığı ifade eden  Ali Rıza Deprem sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tablet ve yazılımsorunları ise işin bir başka boyutudur. Çalışmaların başlayalı yaklaşık iki ayolmasına rağmen hâlâ tabletlerdeki yazılım problemleri giderilememiştir.

Diğer bir haksızuygulama da, bu kadar kısa zaman diliminde tamamlanması istenen, bu denlikapsamlı bir çalışmaya, il ve ilçe müdürlüklerindeki diğer teknik personelinkatılımının sağlanmamasıdır. Yayınlanan yönetmelikte “tüm bakanlık personeliaktif yer alınacaktır” denilmesine rağmen TARGEL çalışanı TÜKAS çalışmalarındayalnız bırakılmıştır.

Sadece TARGELpersonelinin izinlerini iptal edilmiş olması, taşradaki diğer ilçe personelininişin dışında tutulmuş olması, sadece TARGEL personeline bu dayatmalarınuygulanıyor olması TARGEL çalışanını “ötekilik” duygusuna sürüklemektedir.

Tüm sözleşmeli(4/B’li) çalışanlar, son yapılan değişikliklerle, (657 sayılı DMK’nun 4/Amaddesi kapsamında) kadrolu çalışan haline getirilmiş olmalarına rağmen, GTHB,TARGEL çalışanına bu hakkı kullandırmamaktadır. Bakanlık TARGEL çalışanını halasözleşmeliymiş gibi farklı bir
mevzuatla ve farklı çalışma koşullarıyla çalıştırmaya devam etmektedir. TÜKASçalışmaları da bu duruma en iyi örnektir” dedi.Diğer Haberler...

- DİYARBAKIR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- DİYARBAKIR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- SAMSUN ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI
- MERSİN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- KESK Tarım Orkam Sen: "Tarım ve Orman Bakanlığı Özelleştiriliyor!"
- VAN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- Muğla Şube Basın Açıklaması
- SAMSUN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- MERSİN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- İZMİR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- AYDIN TEMSİLCİLİĞİ BASIN TOPLANTISI
- İZMİR ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- İSTANBUL ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ZONGULDAK ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ADANA ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- SAMSUN ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- BURSA ŞUBENİN ARAZİ TAZMİNATLARINA İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI
- VAN ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ATAERKİL ZİHNİYET SINIR TANIMADAN HAYATLARIMIZI KARARTMAYA DEVAM EDİYOR
- OHAL/KHK REJİMİNİN KALKTIĞI, EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞÇIL, LAİK, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- DARBE GİRİŞİMİ FIRSATA ÇEVİRİLEREK KAMUNUN TASFİYESİNE ve KAMUDA HUKUKSUZ UYGULAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ
- ANKARA ŞUBEMİZ 3. ŞUBE MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
- BURSA ŞUBEMİZ ORMAN YANGINLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
- ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZ KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
- ANKARA ŞUBESİ GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPTI
- İSTANBUL ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ YAŞAMI SAVUNMAK İÇİN 16 MAYISTA SOMA DAYDI
- KESK MYK ÜYELERİ AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ İLE BİRLİKTE İŞYERLERİNDE
- MUĞLA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' DA ALANLARDAYDI
- BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- AMED ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- ŞANLIURFA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- HAKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- TARIM ORKAM-SEN ADANA ŞUBEMİZİN DAYANIŞMA KAHVALTISI
- ADANA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- İZMİR ŞUBEMİZ 1 MAYIS’ TA ALANLARDA
- Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN' ı Andık.
- ANKARA ŞUBE POLATLI İLÇESİNDE
- ANKARA ŞUBEMİZ EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜZENLEDİ
- SİİRT’ DE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR
- BATMAN’ DA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR TEMPOYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
- MUĞLA ŞUBEMİZ KESK MYK İLE İL MÜDÜRLÜĞÜNDE
- Şanlıurfa Tarım Orkam-Sen 13-15 Nisan TİS ve Örgütlenme Çalışmaları
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE
- ANKARA ŞUBEMİZ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
- ŞANLIURFA ŞUBEMİZİN TİS VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ANKARA ŞUBE İŞYERİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
- ANKARA ŞUBEDEN X RAY CİHAZINA MÜDAHALE
- ANKARA ŞUBEMİZ İLÇELERDE
- MUĞLA ŞUBE İŞ YERİ ZİYARETELRİNİ PLANLADIĞI ŞEKİLDE AKSATMADAN SÜRDÜRÜYOR
- MUĞLA ŞUBE MECLİS TOPLANTISI VE “NEDEN? NASIL? SENDİKA VE ÖRGÜTLENME” EĞİTİMİ YAPILDI
- ADANA ŞUBEMİZ 2. MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİNİN 21 MART DOĞA YÜRYÜŞÜ, ŞİRİNCE GEZİSİ VE MATEMATİK KÖY ZİYARETİ
- İSTANBUL ŞUBEMİZDEN EYLEM VE ETKİNLİKLER
- ANKARA ŞUBEMİZ İŞYERLERİNİ ZİYARET EDİYOR
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN HEEEBEMDEKİ LAFLA GÜNLERİ VE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
- TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ DAYANIŞMA GECESİ VE 8 MART KUTLAMALARI
- ANKARA ŞUBEMİZDE 8 MART
- ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ İŞYERLERİNİ ZİYARET EDİYOR
- DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE 8 MART
- ADANA ŞUBE MECLİS TOPLANTISI
- İZMİR ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- MANİSA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- ANKARA - EĞİTİM ÇALIŞMASI
- DİYARBAKIR - DAYANIŞMA GECESİ
- MARDİN - TEMSİLCİLİĞİMİZ YOĞUN FAALİYET İÇİNDE.
- TEKİRDAĞ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- KIRKLARELİ - ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- İSTANBUL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ÇORUM - DODURGA MADEN İŞÇİLERİ SORUNU
- ESKİŞEHİR - ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- VAN - KOBANE'YE YAŞAM KORİDORU AÇILSIN!
- ANKARA - İŞ CİNAYETİ BASIN AÇIKLAMASI
- ÇORUM - 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
- İSTANBUL - ROTASYON EYLEMİ
- BURSA - ROTASYON EYLEMİ
- ZONGULDAK - ORMANCI ÇALIŞANLARININ HAKLARININ GASP EDİLMESİNE KARŞI TEPKİ GÖSTERDİ
- MALATYA - MOBİNGE HAYIR
- ADANA - ROTASYON BASIN AÇIKLAMASI
- DİYARBAKIR - OGM'DE ROTASYONA TEPKİ
- AYDIN - İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜRGÜN
- VAN - TORBA YASAYA TEPKİ
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/7 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım