Perşembe, Haziran 20, 2024
Ana SayfaKADINTarım Orkam Sen 8. Dönem 1. Genel Kadın Meclis Sonuç Bildirgesi

Tarım Orkam Sen 8. Dönem 1. Genel Kadın Meclis Sonuç Bildirgesi

Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

Kapitalist sistem insanlık tarihinin yaratmış olduğu tüm değerlere düşmanlığını devam ettirmektedir. Emek- sermaye çelişkisi üzerinden kendini yeniden yapılandırıyor. Gelir eşitsizliğini, işsizliği, yoksulluğu, ekonomik krizleri baskılamanın aracı olarak da cinsiyetçiliği, savaşları, homofobiyi, mülteci karşıtlığını, militarizmi kışkırtarak içinde bulunduğu çoklu krizi aşmaya çalışıyor. Bu durum tüm dünyada baskıcı, sağcı, otoriter iktidarların yükselişine neden olmaktadır. Faşist, otoriter iktidarların yükselişi, emeğe, baskıya, sömürünün artmasına, demokratik hak ve kazanımların rafa kaldırılmasına yol açıyor. Bu faşist iktidarlar ve devletler; eğitime, sağlığa, sanata, bilimsel çalışmalara, toplumsal refahı artırmaya dönük bütçeyi kısıtlayarak; savunma ve silahlanmaya daha çok bütçe ayırarak askeri harcamalarını arttırıyor. İzlenen bu politikalar savaşların devam edeceği ve yayılacağı anlamına geliyor. Ortadoğu coğrafyası bunun en güzel örneğidir.

Neoliberal politikalar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de derin krizlere sebebiyet vermektedir. Savaşların, yoksulluğun, doğa tahribatlarının, eşitsizliklerin, kısacası toplumsal tüm sorunların temel kaynağı kapitalist politikalar ve taşeronluğunu yürüten iktidarlardır.

Değerli arkadaşlar

AKP-MHP faşist iktidarı cinsiyetçi bir ideoloji ile kadını kıskaç altına alan bir politika yürütmektedir. Siyasal, sosyal, hukuksal olarak kadının ezilmesi, sömürülmesi,  kimliksizleşmesi için ne gerekiyorsa onu yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Kadın, birey kimliğiyle değil, cinsel kimliğiyle değerlendirilmektedir. Asıl amaç kadını toplumsal, sosyal, çalışma yaşamından ve siyasal mücadeleden uzaklaştırmaktır. Bu nedenle kadının özgürleşmesi toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul Sözleşmesinden çekilerek, 6284 Sayılı  “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun”un kaldırılması, karma eğitimden vazgeçilmesi ve zorunlu olmaktan çıkarılması, laiklik düşmanı politikalarla aileye ve erkeğe tabi kılan uygulamalar kadın işsizliğinin, kadın cinayetlerinin, taciz, tecavüz ve cinsiyet eşitsizliğinin artmasına yol açmaktadır.

Bin yıldır süre gelen cinsiyet eşitsizliğinin nedeni kapitalizm ve ondan beslenen erkek egemen kültürüdür. Bugün toplumun yaşamış olduğu tüm sorunlar iç içe geçmiş durumdadır. Çoklu kriz olarak değerlendirdiğimiz bu sorunların çözümü özgün bir mücadeleden geçmektedir.

Birinci önceliğimiz cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmak ve örgütlenerek mücadele etmek olacaktır. Bunu yaparken de sorgulayarak, bilinçlenerek, kendi öz gücümüzle toplumsal, sosyal,  siyasal zeminlerde ve çalışma yaşamında  kimliğimizle var olmaktır.

Bu belirlemeler ışığında biz kadınlar; savaş ve sömürü politikaları ile doğamıza, geleceğimize, özgürlüğümüze, birlikte yaşam istemimize kast edenlere inat yılmadan mücadelemize devam edeceğiz.

Eşitsizliklere, sömürüye karşı mücadele eden biz kadınlar  emek, ekoloji örgütleri ile diğer toplumsal kesimlerle ortak örgütlenme ve mücadele yöntemlerini geliştirmek zorundayız.

Değerli arkadaşlar

Toplumsal sorunların ve eşitsizliklerin derinleştiği, savaşların, ölümlerin devam ettiği bir süreçte gerçekleştirdiğimiz 8. Dönem 1. Kadın Meclis toplantımızın  barışa, eşit, özgür, demokratik ve laik bir yaşama katkı sunacağına olan inancımızla Genel Kurulu selamlıyoruz.

Yaşasın kadın mücadelemiz

Yaşasın Tarım Orkam-Sen

Yaşasın KESK

.                                                                                             20.02.2024

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER