Perşembe, Haziran 20, 2024
Ana SayfaSLIDERGiyim Yardımı Tüm Kamu Emekçilerini Kapsayacak Şekilde Derhal Ödenmelidir!

Giyim Yardımı Tüm Kamu Emekçilerini Kapsayacak Şekilde Derhal Ödenmelidir!

Basına ve kamuoyuna;

Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılara, hak gasplarına devam ediyor. KİT’lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin Giyim Yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumlara 8 Mart’ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasbedilmek isteniyor.

Bilindiği üzere 2024-2025yıllarını kapsayan 7.Dönem Toplu Sözleşme metninde,Giyim Yardımı da ele alınan başlıklardan biri olurken; yine yetkili “sendika” olarak masaya oturan Memur-Sen’in vurdumduymazlığı ile mevzuatta bir boşluk bırakılmıştı. Giyim Yardımı, yıllardır “koruyucu giyim yardımı” adı altında; çek ve giyim kartı gibi yollarla verilirken; bunun yasal altyapısının tüm memurlara Giyim Yardımı verilmesini ve koruyucu giyim malzemesi yardımının da ayrı bir başlık olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini KESK’e bağlı sendikalar olarak her fırsatta dile getirdik. Yine Toplu Sözleşmede,giyim yardımının usul ve esaslarını belirleme yetkisini yetkili sendika ile ilgili kurumlara vermiştir. Ancak yetkili sendika Memur-Sen yıllarca giyim yardımını kendi kazanımları olarak pazarlarken ve hatta sadece kendi sendika üyelerine verilmesini dahi talep edecek kadar eşitlik ilkesinden uzaklaşırken bu denli basit bir sorunu çözme zahmetine bile girmemiştir.

Gelinen noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan teknik personele ayni olarak yapılabileceğine dair ibare ile bırakılan boşluğu hem de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunan Giyim Yardımının ayni olarak gerçekleştirilebileceğine dair hükümleri kullanarak kamu emekçilerinin Giyim Yardımı hakkını gasbetmekistemekte ve ödenmesi halindeGiyim Yardımı bedelinin sorumlulardan tahsil edileceğini, ilgililer hakkında idari süreçlerin başlatılacağını belirterek kurum yönetimlerine aba altından sopa göstermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Giyim Yardımını engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir.

Peki yetkili yandaş “sendika” bu durum karşısında ne yapmaktadır? Koca bir HİÇ!

Ana muhalefet partisi önünde protesto gerçekleştirmek kolaydır. Bu yandaş sendikanın nedense kamu emekçilerinin giyim yardımı gibi gasp edilen hakları için sokağa çıktığı, bir protesto gerçekleştirdiği görülmemiştir. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin, TÜİK’in enflasyon rakamlarına endekslenen zamlar aracılığıyla ücretleri hemen her toplu sözleşme masasında daha da eriyerek bugün yoksulluk sınırının altına gerilemiştir. Bunda iktidarın emek düşmanı olmasının payı kadar yandaş sendika Memur-Sen’in de rolü bulunmaktadır. Şimdiye kadar haklarımızın budanmasına seyirci kaldıkları gibi şimdi de sessizce süreci izlemekte; tek bir açıklama yapma ihtiyacı dahi görmemektedirler. KESK’e bağlı sendikalar olarak biliyoruz ki ipleri iktidarın elinde olanlar kamu emekçilerinin haklarını şimdiye kadar koruyamadıkları gibi şimdiden sonra da koruyamazlar.

TARIM ORKAM SEN, BTS ve ESM olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Hazine ve Maliye BakanıMehmetŞimşekeliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİTlere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim Yardımının gasbedilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

Bizler, KESK üyesi Sendikalar olarak mücadelemiz; kamu emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücret mücadelesi ve sosyal haklarımızın geliştirilmesi mücadelesidir.

Bizler; işyerlerimizde, alanlarda, sokaklarda gelir dağılımındaki ve ücretlendirmelerdeki adaletsizliklere, vergi yükünün patronlardan alınarak emekçilerin sırtına yıkılmasına, emeklilikte sefalet ücretlerine mahkum edilmeye karşı mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz.

Sadece bizim sesimizi yükseltmemiz de yetmez; tüm kamu emekçilerini sesimizi büyütmeye çağırıyoruz.

İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na buradan bir kez daha sesleniyoruz: Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin! Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz: Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirilensermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasbetmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; GiyimYardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir!

KESK’e bağlı sendikalar olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

TARIM ORKAM SEN BTS ESM
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI

SENDİKASI

ENERJİ, SANAYİ VE MADEN

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER