Perşembe, Haziran 20, 2024

FAKS EYLEMİ

Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çalışan üyemiz Hasan DOĞAN’ın Gümüşhane İline sürgün edilmesini protesto etmek amacıyla 3-7 Ağustos 2009 tarihleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne faks çekme eylemi gerçekleştiriyoruz. Faks metinleri ve numaraları aşağıdadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Faks : (312) 286 39 64 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enst.Faks: (412) 326 13 24 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA ANKARA Bakanlığınıza bağlı Güneydoğu Anadolu Araştırma Enstitüsünde çalışan, üyemiz Hasan DOĞAN’ın sendikamız Tarım Orkam Sen’e üye olmasından itibaren, hakkında keyfi biçimde ve hukuksuzca kimi soruşturmalar açılarak çeşitli cezalar verilmiştir. Hasta sevk kâğıdı alma, dilekçe hakkı gibi en yasal haklarını kullanması bile engellenmiştir. Üyemizin Bakanlık Üst Disiplin Amirliğine itirazı üzerine, üst disiplin amirince verilen kınama cezasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kararda verilen disiplin cezalarındaki keyfiliği kanıtlamaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi adı geçen Enstitünün isteği üzerine arkadaşımız Hasan DOĞAN Gümüşhane İline sürgün edilmiştir. Bu haksız uygulamayı protesto ediyor ve kınıyoruz. Demokratik ve hukuki zeminde bu haksızlığın giderilmesi için sonuna kadar uğraşacağız. Arkadaşımıza yapılan bu haksız uygulamayı hem en demokratik hak olan örgütlenmeye ve hemde tüm çalışanlara gözdağı vererek baskı altına almaya yönelik hukuk dışı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Sendikamız ve üyelerine yönelik bu tür baskı politikalarından vazgeçerek, örgütlenme özgürlüğüne ve sendika seçme hakkına tahammül gösterilmesini istiyoruz. Tarih : Adı Soyadı : Kurumu : İmza : Sayın: Dr.Zübeyir TÜRK Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İdarecisi olduğunuz Güneydoğu Anadolu Araştırma Enstitüsünde çalışan, üyemiz Hasan DOĞAN’ın sendikamız Tarım Orkam Sen’e üye olmasından itibaren, hakkında keyfi biçimde ve hukuksuzca kimi soruşturmalar açılarak çeşitli cezalar verilmiştir. Hasta sevk kâğıdı alma, dilekçe hakkı gibi en yasal haklarını kullanması bile engellenmiştir. Üyemizin Bakanlık Üst Disiplin Amirliğine itirazı üzerine, üst disiplin amirince verilen kınama cezasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kararda verilen disiplin cezalarındaki keyfiliği kanıtlamaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi Enstitünün isteği üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üyemiz Hasan DOĞAN Gümüşhane İline sürgün edilmiştir. Bu haksız uygulamayı protesto ediyor ve kınıyoruz. Demokratik ve hukuki zeminde bu haksızlığın giderilmesi için sonuna kadar uğraşacağız. Arkadaşımıza yapılan bu haksız uygulamayı hem en demokratik hak olan örgütlenmeye ve hemde tüm çalışanlara gözdağı vererek baskı altına almaya yönelik hukuk dışı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Çalışanların sendika seçme hakkına tahammül göstermeye ve Sendikamız üzerindeki baskıların derhal sonlandırılmasını istiyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER