Sendikamızın Tarihçesi

KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen (Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) Tarım, Çevre ve Orman İşkollarında faaliyetini sürdürmektedir.
Tarım Orkam-Sen 80’li yılların sonunda başlayan kamu emekçilerinin sendikalaşma mücadelesinde, Tarım İşkolunda Tarım-Sen ile başlayıp Tarım Gıda-Sen’le devam eden sendikamızın, Orman İşkolunda kurulu olan Orkam-Sen ile birleşmesiyle kurulmuştur.

20 Mayıs1991 yılında kurulan Tarım-Sen, 6 Haziran 1997 yılında Tüm Gıda-Sen ile birleşerek Tarım Gıda-Sen kurulmuştur. Orman işkolunda ise 9 Nisan 1992 yılında Orkam-Sen kurulmuştur.

02.07.2001 yılında yürürlüğe giren 4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Yasası İşkollarını yeniden belirleyince 5 Eylül 2001 tarihinde Tarım Gıda-Sen ile Orkam-Sen birleşerek TARIM ORKAM-SEN kuruldu.

Sendikamız 22 yıllık mücadelesinde edindiği bilgi ve deneyimle genelde kamu emekçileri, özelde Tarım Orkam Sen üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma mücadelesini yükselterek sürdürüyor, sürdürecek. Bütün anti demokratik uygulamalara, baskılara, hukuk dışılığa rağmen, on yedi yıllık direniş ve mücadele birikiminin ifadesi olarak kendisini bu günlere taşıdı.

Tarım Orkam-Sen 1980’li yılların sonunda başlayan kamu emekçileri sendikalaşma mücadelesinin birleşik gücüdür.

Tarım Orkam-Sen ırkına, siyasal düşüncesine, inancına, cinsiyetine bakmaksızın tüm emekçilerin birliği için mücadele eder. Tüm Tarım, Çevre ve Orman emekçilerini Tarım Orkam-Sen’e katılmaya çağırır.

Tarım Orkam-Sen demokratik işleyişi, örgütsel bağımsızlığı, üyenin karar ve faaliyet süreçlerine katılımını esas alan işkolunun tek demokratik sendikasıdır.