Perşembe, Haziran 20, 2024
Ana SayfaBASINDAN HABERLERÖğrenciler ve tarım işçileri için oy kullanmak hala sorun

Öğrenciler ve tarım işçileri için oy kullanmak hala sorun

Türkiye’de en son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanamayanseçmenlerin büyük bir bölümünü başka illerde öğrenim gören öğrenciler ilemevsimlik tarım işçileri oluşturdu.

05 Mart 2015 Perşembe 10:39

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacakmilletvekilliği seçimlerine dair hazırladığı yurtiçi ve yurtdışı seçmenkütüklerinin güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge,geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, 7 Haziran’da sandığa gidecek olan seçmenler, 14 MartCumartesi günü mahalle muhtarlıklarında askıya çıkacak seçmen listelerinikontrol ederek nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Listelerde adını bulamayan seçmenler ise mahalle muhtarlarının haklarındadüzenleyeceği bir form ile nüfus müdürlüklerine başvurup, seçmen kaydınıoluşturduktan sonra bulunduğu yerde oy kullanabilecek.

YSK’nın verilerine göre, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oykullanamayan seçmenlerin büyük bir bölümünü başka illerde öğrenim görenöğrenciler ile mevsimlik tarım işçileri oluşturuyor.

Geçimini sağlamak için yaşadığı yerden Türkiye ve Kürdistan’ın farklıbölgelerine mevsimlik tarım işçisi olarak giden birçok yurttaş, ikametadreslerinden uzak yerlerde olduğu için anayasal hakları olan seçme ve seçilmehaklarını kullanamıyor. Onlar gibi farklı illerde okuyan öğrencilerin büyük birbölümü de okulları nedeniyle memleketlerine dönüp oy kullanamıyor.
Yurttaşların bu anayasal haklarını kullanabilmesi için beklenti ise YSK’nınikamet nedeniyle oy kullanamayan yurttaşlara kolaylık sağlayarak, bulunduklarıyerde oy kullanma olanağı sağlanması.

‘Çoğunluğunu köyleri boşaltılan yurttaşlar oluşturuyor”

Türkiye’de 1 milyona yakın mevsimlik tarım işçisi bulunduğuna dikkat çekenTarım ve Orman Çalışanları Sendikası (Tarım Orkam Sen) Diyarbakır Şube EşBaşkanı Cemil Akar, bu yurttaşların genellikle 1990’lı yıllarda”güvenlik” nedeniyle devletin uyguladığı mera yasağı ve köyboşaltmaları nedeniyle yerinden edilmiş ailelerden oluştuğunu söyledi.
Mevsimlik tarım emekçilerinin çalıştıkları bölgeye giderken dahi ulaşım konusundafazlasıyla sıkıntı çektiğini belirten Akar, oy kullanmak için ikamet ettiğiadrese dönme gibi bir şanslarının ise olmadığını vurguladı.

‘Tarım emekçilerine de imkanlar sağlanmalı’

Akar, Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlar için oy kullanma imkânı sağlayandevletin, geçimini sağlamak için bölge bölge dolaşmak zorunda olan mevsimliktarım emekçilerine de gerekli kolaylığı sağlaması gerektiğini vurguladı.

YSK’nın bu konuda ciddi bir çalışma yaparak mevsimlik tarım emekçilerinesandık götürerek bulundukları yerde oy kullanmalarını sağlaması gerektiğinidile getiren Akar, “Yurtdışında Avrupa’da çeşitli ülkelerde havaalanlarında veya büyükelçiliklerde oy kullanılabilirken sadece geçiminisağladığı için anayasal hak olan seçme hakkını kullanamayan yurttaşlarımız içinYSK’nın önlem alması gerektiğini düşünüyorum” diye kaydetti.

‘Öğrencilerimiz seçimlerle ilgili bürokratik, resmi süreci takip etmelerigerekiyor’

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şube BaşkanıYıldırım Arslan ise Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde Haziran ayındayapılacak seçimlerde oy kullanmanın çok önemli bir sorumluluk olduğunuvurgulayarak, özellikle farklı illerde öğrenim gören öğrencilerin bu göreviyerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Arslan, bunun için de öğrencilerin bir an evvel bununla ilgili bürokratik resmisüreci de takip ederek hiçbir sıkıntı yaşanmadan seçmen kayıtlarını yenidengüncellemeleri gerektiğini kaydetti.

‘YSK gerekli düzenlemeleri yaparak kolaylık sağlamalı’

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Koçyiğit de yurttaşların önümüzdeki haftaaskıya çıkacak seçmen listelerini takip etmeleri ve Nüfus Müdürlükleri’neyapacakları ikamet başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.
Farklı illerde öğrenim gören öğrencilerin mutlaka bulundukları yerin mahallemuhtarlığına başvurmasını ve adres değişikliğini beyan etmesi gerektiğinibelirten Muhtar Koçyiğit, mevsimlik tarım işçilerinin ise oy kullanma gibi birimkanının olmadığını ifade etti.

Koçyiğit, geçim sıkıntısı nedeniyle çeşitli bölgelerde tarım işçiliği yapanyurttaşlara YSK tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak, kolaylıklarınsağlanması gerektiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER