Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaBASINDAN HABERLERTürkiye tarımı sistematik şekilde bitiriliyor

Türkiye tarımı sistematik şekilde bitiriliyor

Türkiye tarımı sistematik şekilde bitiriliyor

Haber Tarihi :03-11-2014 10:33

CHP İstanbulMilletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Türkiye’de tarımın geldiği noktayı veneticelerini değerlendirdi.

 

Öğüt, AKP iktidarındaçiftçinin etkisizleştirildiğini, hükümetin 12 yıl boyunca sisteme koyduğupolitikalarla tarım sektörünün her geçen günişlevsizleştirildiğini, 2003 yılında nüfusumuz 70.8, çiftçi sayımız da 3 milyoniken, 2013 yılında nüfus 77 milyona yükselmesine rağmen çiftçi sayımızın 2milyona gerilediğini ve üretim yapamaz hale gelen köylünün kentlere akınettiğini söyledi.

TEMEL TARIM ÜRÜNLERİNİ İTHAL EDEN BİR ÜLKE OLDUK

Bugün itibariyle temel tarım ürünlerinin dahi ithal edildiği bir ülkeyedönüştüğümüzü ifade eden Öğüt, son 10 yılda mazot, tohum, gübre, sulamaelektriği gibi kalemlerin fiyatlarında büyük oranlarda artış yaşanırken ürünfiyatlarının sadece 1,5 kat yükseldiğini, dolayısıyla üretimin durma noktasınagelmesiyle tarımsal ithalatın devasa boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

UPOV YÜZÜNDEN TOPRAK VE ÜRÜN ZEHİRLENMEKTE YERLİ EMEK YABANCILARTARAFINDAN GASP EDİLMEKTEDİR

Küresel iklimkoşullarına yanlış politikalar da eklenince ithalatçı ülke konumuna düşmüşolmamızın olağan olduğunu dile getiren Öğüt, Türkiye’nin 2007 yılında YeniBitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliği’ne(UPOV) imza atmasının daülke tarımı adına cinayet olduğunu ifade etti. Atılan imza ile çiftçihaklarının yok sayıldığını, kendi ürettiğimiz tohumu dışarıdan alır halegeldiğimizi ve yerli emeğin yabancılar tarafından gasp edildiğini dile getirenCHP’li Öğüt, diğer yandan da coğrafyası itibariyle tarım ülkesi olan Türkiye’nin toprağının ve ürünününzehirlendiğini belirtti. 2006’da yürürlüğe giren tohumculuk kanunundan 1 yılsonra Türkiye’nin UPOV’a taraf olmasıyla tohum üretimi ve AR-GE çalışması yapanfirmaların kaderine terk edildiğini, tarımın tekelleştirildiğini ifade edenÖğüt, AB’nin UPOV dayatmasının temelinde de genetik ve bitki varlıklarının yokedilerek yabancı ve büyük firmalar muhtaç kılınmak esası yattığını belirtti.

TÜRKİYE ULUSLARARASI FİRMALARA KAN POMPALAYAN UPOV’DAN ÇIKMALIDIR

2002 yılından itibarenve yıllar itibariyle yerli tohum ve bitki ıslahı ile AR-GE çalışmaları içinüniversitelere ne kadar ödenek ayrıldığını ve Türkiye’nin tohum ithalat veihracat rakamlarını hazırladığı önergeyle de Meclis’e taşıyan CHP İstanbulMilletvekili Öğüt, açlık ve yoksullukla mücadele, gıda güvenliği, yerelkaynakların yönetimi, çevrenin korunması, kırsal kalkınmanın önemine dikkatçekmek için, Birleşmiş Milletlerin 2014 yılını Uluslararası Aile çiftçiliğiyılı ilan ettiğine dikkat çekerek, uluslararası firmalara kan pompalayan UPOV’aüyeliğimiz ile ilgili yasayı tekrar Meclis’e getirerek bazı maddelerininyeniden gözden geçirilmesinin ve ulusal düzeyde biyoçeşitliliğin gelişmesininönünün açılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

İktidarın kademekademe tarımı yok etmesi yetmezmiş gibi, çiftçi tohumlarının yayılmasının daengellenmesiyle geçinemez hale gelen vatandaşın toprağı bıraktığına dikkatçeken Öğüt, tek bildiği tarım olan köylünün geçinmek için madenlere,inşaatlara yöneldiğine ve burada itirazsız, haksız ve hukuksuz çalışmak zorundabırakıldığına dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER

engage in videoATL@LAD Gm3: Mattingly upon Puigutes effect inside NLDS