Perşembe, Haziran 20, 2024
Ana SayfaGenelTMO -Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Teknisyenlerin Hukuk Kazanımı

TMO -Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Görev Yapan Teknisyenlerin Hukuk Kazanımı

Sendikamız TARIM ORKAM-SEN, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeni unvanlarının TEKNİSYEN adı altında birleştirilmesine ilişkin;

TMO İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 09.07.2021 günlü ve E 48126494-907.99-463571 sayılı işlemin İPTALİNE,

İşlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliğinin Eki 1’de yer alan Kadro Tanımlar Kitabının Makine Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Depo Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Reyon Teknisyeni ve Baskül Teknisyeninin TEKNİSYEN olarak birleştirilmesine ilişkin kuralın İPTALİNE,

Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına;

karar verilmesi amacıyla Danıştay Başkanlığını hitaben dava açmıştık.

Dilekçemizde özetle; “… önceki düzenlemede 59 görevin kariyerlerine göre yedi teknisyene dağıtılırken; dava konusu düzenlemede 53 görevin bir teknisyene verileceği, yasal mevzuatta kariyer teknisyeni unvanının birleştirilmesine olanak bulunmadığı, unvanların birleştirilmesiyle uzmanı olmadığı konular nedeniyle teknisyenlere sorumluluk yükleneceği, iptali istenilen Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanmadığı belirtilerek dava konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu” ve daha bir çok hukuksal neden ileri sürülmüştü.

Danıştay İkinci Daire, Dava konusu Yönetmelik’in; hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen icra iliğinin devam etmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, ilgililer nezdinde güven zedelenmesine yol açacak ve telafisi güç zarara neden olacaktır” biçiminde ve benzer bir çok gerekçe ile DAVACI SENDİKANIN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 09/07/2021 günlü, E:48126494-907.99-463571 sayılı işleminin ve işlemin dayanağı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kadro Tanımlar Yönetmeliği Eki 1’de yer alan teknisyen ünvanına ilişkin düzenlenmenin YÜRÜTÜLMESiNiN DURDURULMASINA, 30/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.

Karara göre her teknisyen kendi alanı ile ilgili görevleri yapacaktır. 15.02.2022

TARIM ORKAM-SEN

Merkez Yönetim Kurulu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER