Perşembe, Haziran 20, 2024
Ana SayfaGenelİstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN İPTALİ AMACIYLA AÇILAN DAVADA DANIŞTAY 10. DAİRE, BEKLENEN (CB’NİN BEKLEDİĞİ) KARARI VERDİ.

Danıştay 10. Dairenin, “Bu kapsamda; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması amacıyla iç hukukumuzda, Anayasa ve 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere birçok düzenlemenin bulunmakta olduğu, bu düzenlemelere dayalı uygulamaların da belirli plan dahilinde hayata geçirildiği anlaşılmaktadır”. Gerekçesi yerinde değildir.
Kaldı ki, 6284 sayılı Kanunun dayanağı İstanbul Sözleşmesi idi. Dayanağı kaldırılan bir kanun uygulanır mı? Hele de bizde.
Ne Anayasada ne de iç hukukta Sözleşmenin Maksatları (amaçları) başlığını taşıyan 1. Maddesi, aile içi şiddetle ilgili 2. Maddesi ve Cezayı Ağırlaştırıcı Koşullar başlığını taşıyan 46. Maddesinin dava dilekçemize sıraladığımız kuralları bulunmamaktadır.

Danıştay 10. Daire, “Bu itibarla; Anayasa tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden tesis edilmiş olan dava konusu Cumhurbaşkanı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı,” biçimindeki gerekçesi de yerinde değildir.
Şöyle ki:
Kararnamenin Onaylama ve onaylamanın uygun bulunması başlığını taşıyan
MADDE 2-
(1) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmalar Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanır. Bir milletlerarası andlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen haller dışında, onaylamanın veya katılmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır.
(2) Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik andlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan onaylanır.
(3) Ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalardan; Devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan andlaşmalar Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanır.
(4) Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü milletlerarası andlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylamanın veya katılmanın uygun bulunmasına ilişkin bir kanun çıkarılmasına bağlıdır.
Kararnamenin (9 sayılı) gerek 2. Maddesinin gerekse kararnamenin tüm maddeleri Cumhurbaşkanına ticari ve teknik alanlarda yapılan antlaşmalarda yetki vermiş, insan (kadın) temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla ilgili bir yetki vermemiştir.
Bunu 10. Daireye anlatamadık ya da anlamak istemediler. Ama biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi, sonuç alamazsak Avrupa İnsan hakları Mahkemesi yargı yollarını deneyeceğiz.
Gönül isterdi ki, kadınların kazanımının mutluluğunu hukuksal değerlendirme ile kendi yargı organlarımız tatmış olsun.
Kadınlar, yürütmenin durdurulması istemlerinin reddi kararında iki yargıcın KARŞI OYU ile Danıştay Savcısının olumlu görüşü karşısında birazcık umutlanmıştı. Bu umutları; İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar katılınız telkininde bulunması sonrası; Cumhurbaşkanının İtalya Başbakanının arkasından sözleşme ile ilgili sert sözlerle tepki göstermesi; “Kızım sana söylüyorum, gelin sen işit” özdeyişi örneği mesaj yerine ulaştığını anlayan insanlarda birazcık olan umutları zaten tükenmişti.
Mesajı alan yargı siyasi kararını vermekte gecikmedi.

İstanbul Sözleşmesi yanlısı olsun olmasın her kadın;
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin,
Taciz ve tecavüzün,
Ve Cinayete kurban gitme adayıdır.
Savunmamızda “Yarın çok geç olmasın,” demiştik.

Açıklamalarımı; sosyolog, siyasetçi, siyaset bilimci, Fransız Anayasa Hukuku Uzmana Maurice Duverger’in şu sözleriyle bitirmek istiyorum.
“Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. “
“Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER