Çarşamba, Temmuz 24, 2024
Ana SayfaDUYURULAREMEKÇİLERİN HAKLARI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR, BU ANLAYIŞLA DEĞİL!

EMEKÇİLERİN HAKLARI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR, BU ANLAYIŞLA DEĞİL!

BASINA VE KAMUOYUNA

EMEKÇİLERİN HAKLARI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR ANCAK BU ANLAYIŞLA DEĞİL…

Yıllardır emekçilerin haklarını kırpa kırpa, böle böle iş barışını ve çalışma refahını bozan bu iktidar sebebi olduğu kriz ile emekçileri yoksulluk sınırı altında yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bilimden uzak anlayışı ile ülkedeki her şeyi çürüten, kervan yolda düzülür mantığıyla hareket eden iktidar,yaşanan tüm olumsuzlukların sorumluluğunu üzerine almayıp, iktidarı için her yolu mubah görmektedir.

Seçime gidilirken birden aklına halk ve emekçiler gelen bu anlayış peş peşe yasalar çıkararak halkı düşünüyormuş gibi yaparak günü kurtarmaya çalışmaktadır. Halka ölümü gösterip sıtmaya razı etmektedir. Onlardan biri de 3600 düzenlemesidir. Başından sonuna kadar bu anlayışın adaletli bir kanun çıkaramayacağını söylememize  rağmen ne iktidar ne de kamu kesiminde karşılığını bulmadı.

Kendi başına hazırladığı yandaş sendikasını bile çağırmayan iktidar ben yaptım oldu dedi. Ortada yasa bile yoktu. Sırf kendini var edene karşı yapıyorum imajı  adına ,kapsayıcı ve reformist oldu diyen sarı sendika bile yasayı görünce eksiklikler var dedi ancak hiçbir etki edemeden o eksiklikler ile yasa çıktı.

Yasa 15.01.2022 ile yürürlüğe girmiştir. Tüm kamu da maaşlar yapıldı ve kamu emekçileri ayrımcılığı görüp iliklerine kadar hissederek sesini yükseltmeye başladı.Düzenlemedeki yanlışları ve eksiklikleri TARIM ORKAM-SEN olarak dillendirdiğimizi birde yazılı anlatıyoruz. Yapılan düzenleme de verilen 600 puanın da yarattığınız ekonomik koşullarda hiçbir hükmü yoktur.

HİZMET SINIFI UNVANI DERECESİ EK GÖSTERGESİ
Genel İdari Hizmetler Yükseköğretim bitirenler 1 2800
  2 2200
  3 1700
  4 1400
Diğerleri 1 2100
  2 1700
Teknik Hizmetler Yükseköğrenim mezunları ile yüksek Tekniker ve tekniker 1 2800
  2 2200
  3 2100
  4 1700
Diğerleri 1 2100
  2 1700
Sağlık Hizmetleri Yükseköğrenim mezunları 1 3600
  2 3000
  3 2200
  4 2100
  5 1800
Diğerleri 1 2100
  2 1700

 

Tablo kanundan alınmış olup, hizmet kolumuzda ki üç hizmet sınıfındaki ek göstergeler arasındaki çarpıklıklar yasanın emekçileri değil seçimi düşünen iktidarın alelacele getirdiği kanunun resmidir. Yükseköğrenim bitirenler deyip kamuda ne kadar unvan varsa eğitim durumu ve yılı dikkate alınmadan kimisine 3600 verilirken kimine verilmemiştir. Örneğin hizmet kolumuz teknik hizmetler sınıfı Yükseköğrenim bitirenler sadece 600 puan eklenirken, aynı öğrenim görmüş ancak hiçbir sağlık hizmetinden yararlanmayan Veteriner hekim ve teknisyenlere  sağlık hizmetleri sınıfındaki 3600 göstergeye yükseltilmiş olması istediğinde görebiliyor anlayışı yaratsa da  Bakanlığımız uhdesinde çalışan diğer kadro ve unvanlara yaklaşım iş barışından kopuşun en net ifadesi haline gelmiştir.

Buda hizmet kolumuzda aynı şube içinde çalışan veteriner sağlık teknikeri ile başta ziraat teknikeri ve diğer teknikerler arasında ücret farkı yaratarak iş barışı ve çalışma refahını bozmuştur.

Kamu da bu parçalı ödemeler anlayışı ile emekçiler arasında ücret farklılıkları yaratılmış, emekçiler arasında ayrımcılık yapılmıştır.

Yine söylüyoruz. Kamu emekçilerinin hakları yeniden düzenlenmelidir. Maaşlarımız hizmet sınıfımıza, eğitim durumumuza, kadromuza ve hizmette geçirdiğimiz sürelere göre yeniden,demokratik, katılımcı ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilerek tekrar düzenlenmelidir.

Maaş ödemelerimizde;

Bütün çalışan kamu emekçilerinin eşit olarak aldığı, Taban Aylık yeniden belirlenmeli, bugünün koşullarında 12 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır.

Çalışanların hizmet sınıfı ve kadro unvanlarına göre aldığı Özel Hizmet Tazminatına bütün çalışanlara 40 puan eklenmelidir.

Kıdem aylığı çarpan puanı 40 olmalı ve kıdem yılı yerine çalışma yılı üzerinden hesaplanmalıdır.

Sosyal yardımlardan olan aile, çocuk ve giyim yardımları günümüz yaşam koşullarına uygun piyasa gerçekliğinde olmalıdır. Örneğin bugün bir takım elbise fiyatı ne kadarsa o fiyat ödenmelidir. Ayrıca sosyal yardımlara çocuğu okuyanlar için eğitim yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ulaşım için yol ücreti ve bütün memurlara günlük harcırah miktarının1/3’ü kadar yemek yardımı eklenmelidir.

Ek ödemeler doğrudan özel hizmet tazminat puanına eklenmelidir.

İş güçlüğü, iş riski, teminde güçlük ve mali sorumluluk tazminatları puanları yeniden değerlendirilmeli ve arttırılmalıdır.

 

TARIM ORKAM-SEN olarak eşit, adil, demokratik bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğimizi, yapılan tüm yanlış ve haksız uygulamalara en yüksek perdeden sesimizi yükselteceğiz…27.01.2023

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ …

 

TARIM ORKAM-SEN

MERKEZ  YÖNETİM KURULU

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER