Çarşamba, Şubat 21, 2024
Ana SayfaGenelVETERİNERLİK HİZMETLERİ SAĞLIK SINIFI HİZMETLERİDİR! SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!

VETERİNERLİK HİZMETLERİ SAĞLIK SINIFI HİZMETLERİDİR! SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!

Veteriner sağlık sınıfı çalışanları, aşılama çalışmalarına giderken yolda trafik kazası geçirmiş, yaralanmalara maruz kalmış, hatta ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmiştir. Çalışma şartlarının zorluğuna ek olarak Veteriner hekimlere yönelik şiddet olaylarında ciddi bir artış vardır ama bu şiddet olayları “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamında değerlendirilmemektedir.

Çorum İl Tarım Orman Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak çalışan sendikamız üyesi Onur BAL kesimhanede halk sağlığının korunması amacıyla kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görevini yaparken; işletme sahibi ve hayvan sahibi tarafından darp edilmiştir. Ayrıca son zamanlarda basına yansıyan şiddet olayları 2022 yılı Nisan ayında, görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale, geçen ay İzmir’de, geçtiğimiz hafta Ankara’da Veteriner Hekim muayenehanesinde saldırıya uğramıştır.

Gelişmiş ülkelerde bağımsız Veteriner otoritesi tarafından yürütülen, Veteriner Sağlık sınıfı hizmetlerine maalesef Ülkemizde yeteri kadar değer verilmiyor. Ayrıca Veteriner Hekimlerin almış oldukları fiili hizmet zammı 2008 yılında ellerinden alınmıştır. TBMM’de kabul edilen torba yasada sağlık çalışanlarına 2 ay fiili hizmet süresi verilmiş ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılmıştır. Veteriner Hekimlerin 2008 yılında haksız bir uygulama ile ellerinden alınan 2 aylık fiili hizmet zammı ve özlük hakları bu torba yasada yer almamıştır. Halk arasında tam gün yasası olarak bilinen yasa ile sağlık sınıfı meslek mensuplarına kısıtlamalar getirilirken, Veteriner Hekimler sağlık sınıfı olarak kabul edilmiştir. Fakat sağlık sınıfı çalışanlarına verilen fiili hizmet tazminatını düzenleyen torba yasada Veteriner Hekimler sağlık sınıfı dışı sayılarak hak kaybına uğratılmıştır. Veteriner Sağlık sınıfı çalışanlarında büyük şevk kaybına neden olan bu haksızlığın acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Sağlıklı, mutlu bir Ülke için gıda güvenliği çok önemlidir. Bu bağlamda çiftlikten sofraya sağlıklı gıda için Veteriner Sağlık sınıfı hizmetleri çok önemlidir. Sağlıklı hayvan sağlıklı gıdayı, sağlıklı gıda da sağlıklı toplumları oluşturacaktır.

Zoonoz hayvan hastalıkları ile mücadele, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve bunlarla bağlantılı olarak toplum sağlığının korunması gibi hayati görevler içeren Veteriner Sağlık Hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Tarım Orkam-Sen olarak Veteriner Sağlık sınıfının uğradığı haksızlıkların ortadan kaldırılması, Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması, fiili hizmet zammının verilmesi ve mesleğin hak ettiği saygınlığa ulaşabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor; Kamuda çalışan veteriner hekimlerin TVHB ve VHO yaptığı eylem kararına destek veriyor ve eylem kararı alıyoruz 21 ağustos 2023 tarihinde yapılacak iş bırakma eylemine sendikamız üyesi Veteriner Hekim arkadaşlarımızı iş bırakmaya davet ediyoruz.

Bu uygulamalara rağmen Veteriner Sağlık Sınıfı çalışanlarını ve Veteriner Hekimleri görmezden gelen yandaş sendikalar yaşanan hak kayıplarının temel nedenidirler. AİHM ve Danıştay kararları gereğince eylem kararı alan bir sendikanın eylemine katılan ( üyesi olsun yada olmasın) kamu emekçisi hakkında soruşturma yürütülemeyeceğinden sendikamızca alınan eylem kararına diğer sendikalara üye  veya hiçbir sendika üyesi olmayan Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık çalışanlarına hukuksal destek vereceğimizi belirtiyor  bu hak arama mücadelesi olan eylemimize destek vermeye çağırıyoruz. 11.08.2023

TARIM ORKAM-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN TARIM ORKAM- SEN

TARIM ORKAM-SEN GENEL MERKEZİ ADAKALE SOKAK ADA APT. 8 / 7 KIZILAY /ANKARA

TEL : 0312 430 58 11 – 12 FAKS: 0 312 430 15 63 e-posta: tarimorkam2001@gmail.com www.tarimorkamsen.org

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KESK HABERLER